Bà Đặng Tuyết Dung

Giám đốc Visa tại Việt Nam và Lào

Visa tại Việt Nam và Lào

Mrs. Dang Tuyet Dung

Visa Country Manager for Vietnam and Laos

Visa Vietnam and Laos

CHỦ ĐỀ

TOPIC

Các xu hướng thương mại mới và các tác động tới thị trường thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

 

Future of Commerce

TIỂU SỬ

BIOGRAPHY

Bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Visa tại Việt Nam và Lào, chịu trách nhiệm giám sát tất cả các lĩnh vực kinh doanh của Visa tại hai đất nước có nền kinh tế tăng trưởng nhanh.

 

Bà Dung là một trong những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành ngân hàng tại Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng thương mại và bán lẻ tại các ngân hàng đa quốc gia cũng như các ngân hàng lớn tại Việt Nam.  

 

Trước khi gia nhập Visa, Bà Dung từng nắm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, kiêm Tổng Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Maritime từ tháng 12 năm 2014. Ở vị trí này, Bà chịu trách nhiệm chính về việc quản lý kinh doanh và điều hành 196 chi nhánh bán lẻ và 1.400 nhân viên trong mạng lưới. Ngoài ra, Bà còn là thành viên của Ban điều hành Ngân hàng Maritime Bank.

 

Trước đó, Bà Dung đã có hơn 5 năm làm việc tại Ngân hàng Techcombank, bắt đầu từ vị trí Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ (Retail banking) và sau đó là Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn (Wholesale banking). Bên cạnh đó, Bà đã có hơn 15 năm làm việc tại Citibank Việt Nam với nhiều vai trò khác nhau. Trong thời gian làm việc tại đây, Bà là Giám đốc quốc gia chịu trách nhiệm về giải pháp và triển khai các sản phẩm thanh toán quốc tế và quản lý dòng tiền, dịch vụ giao dịch toàn cầu, quản lý rủi ro và vận hành hệ thống.

 

Dang Tuyet Dung is Visa’s Country Manager for Vietnam and Laos, responsible for all aspects of Visa’s business in these fast-growing economies.

 

Mrs.Dung is a highly respected business leader within the Vietnamese banking community and brings more than 20 years of experience across corporate banking and retail banking in both multi-national and large Vietnamese banks. 

 

Mrs.Dung joined Visa from Maritime Bank where she had been Deputy CEO of the Bank, and CEO of Retail Banking Business since December 2014. In this role, she was responsible for managing both head office business lines and the Bank’s network of 196 retail branches and 1,400 staff. She also served on Maritime Bank’s executive committee.

 

Before Maritime Bank, Dung spent more than five years at Techcombank, firstly as the Head of Retail Banking and then as Head of Wholesale Banking. Dung also had a 15-year career at Citibank in Vietnam, serving in a variety of roles. Over this time her responsibilities included Country Head of cash & trade product and implementation, global transaction services, risk, and operations. 

 

 

TỔNG QUAN

ABSTRACT

Trong vòng 10 năm qua, sự tiến bộ của công nghệ đã thay đổi cách chúng ta giao tiếp với thế giới – và một lĩnh vực có dấu ấn đạm nhất là ngành thương mại, và cụ thể là dịch vụ thanh toán. Với việc định hình số hóa một cách nhanh chóng, sự nổi lên và thâm nhập mạnh mẽ của điện thoại thông minh, tầng lớp khách hàng trẻ tầm trung ở Tây Nam Châu Á, các điều kiện thường đúng với phần lớn sự thay đổi trong cấu trúc kinh doanh. Giống như mô hình mới trong sự nổi lên của ngành thương mại, và sự giao dịch với các thương nhân nước ngoài từ các của hàng cho tới phòng khách của nhà bạn, sự mong đợi của khách hàng luôn tang lên theo thời gian.

 

Câu hỏi ở đây là: Làm sao để chúng ta thích nghi để có thể đáp ứng những nhu cầu của khách hàng và xây dựng một nền kinh tế Việt Nam tốt hơn trong tương lai? Ngày nay, chúng ta cần phải tìm hiểu xem việc thanh toán có thể được cải tiến như thế nào để đáp ứng được các sự kỳ vọng. Chúng ta sẽ thảo luận về các công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi và “Open Banking”, và làm chủ những công nghệ khác mà được phân ra với những gì chúng ta đang làm tại Visa để đảm bảo các giao dịch diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và an toàn. Hơn nữa, nếu chúng ta cùng chung tay để thúc đẩy khách hàng và các nhà kinh doanh, vậy sẽ có khả năng chúng ta sẽ mở rộng nền thương mại vốn được xem là có giới hạn.

Over the past 10 years, advancements in technology have fundamentally changed the way we interact with the world—and one of the areas where this is most evident is commerce, and in payments in particular. With the rapid onset of digitization, increasing smart phone penetration and an emerging, young middle-class consumer base in South East Asia, the conditions are right for major structural changes in ways that we do business. As new models of commerce emerge, and as transactions with merchants migrate from the shop floor to the living room, customer expectations are evolving.

 

The question is: how can we adapt so that we meet these expectations and build a better economic future for Vietnam?

Today we will be looking at how payments can be evolved in order to meet these expectations. We will be discussing new technologies such as the Internet of Things and AI, Blockchain technologies and “Open Banking”, and a host of other tech that intersects with what we do at Visa to ensure that transactions are fast, efficient, and secure. Ultimately, if we work together to empower consumers and merchants, then the possibilities we can open up in commerce are virtually limitless.