Ông Đào Thanh Tú

Giám đốc Công nghệ thông tin

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam

CHỦ ĐỀ

Xu hướng phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa kết nối – bảo hiểm, ngân hàng & các dịch vụ tài chính khác, hướng tới mục tiêu gia tăng trải nghiệm khách hàng

TIỂU SỬ

THÀNH TỰU SỰ NGHIỆP:

- Cử nhân kinh tế và khoa học máy tính

- Các chương trình phát triển Lãnh đạo

Quản lý, Chương trình thăng tiến Quản lý (ChicagoBooth), Các chương trình giám đốc tài chính, ...

- Nhân viên xuất sắc nhất Châu Á tại Unilever Việt Nam, biệt phái đến Singapore, Thái Lan 

- Lãnh đạo xuất sắc tại Manulife Việt Nam

- Giải thưởng CIO Châu Á 2016, Thành viên của cộng đồng CIO tại Việt Nam.


KINH NGHIỆM:

- Từ năm 1997 đến năm 2000, tham gia dự án ngân hàng thế giới (ngân hang Eximbank, ngân hàng Maritime bank) với vai trò tư vấn kỹ thuật với 05 năm kinh nghiệm về lĩnh vực ngân hàng

- Từ năm 2000 đến năm 2010, ông Tú giữ chức vụ Giám đốc phát triển cấp cao CNTT tại FMCG (Unilever Việt Nam) và là đối tác kinh doanh với kiến thức Kinh doanh và kỹ năng thuần thục (ERP (SunSystem, SAP, Oracle, MS), MIS (EDW), DMS, ...) cho ngành Tiếp thị, Tài chính, Chuỗi cung ứng, Sản xuất, Phân phối, Nhân sự và Khách hàng Dịch vụ 

- Từ năm 2010 đến nay, ông Tú làm việc trong ngành Dịch vụ Tài chính / Bảo hiểm Nhân thọ (Manulife, Prudential) - lập kế hoạch, đề xuất / tư vấn, đổi mới, quản lý, phát triển, vận hành và cung cấp CNTT, chiến lược hoạt động dự án so với chiến lược kế hoạch kinh doanh, và nhu cầu lấy khách hàng làm trung tâm (đa kênh / trải nghiệm), Kiến trúc doanh nghiệp, Chuyển đổi kỹ thuật số (KYC, Quản lý quy trình kinh doanh & tự động hóa, RPA, Quản lý phần mềm trung gian (ESB, API, Xe buýt dịch vụ), Phân tích doanh nghiệp (Dữ liệu lớn / Ngoại tuyến đến Thời gian thực), Giải pháp Điện toán đám mây, IoT, Blockchain, AI/ML. Các cách làm việc mới (như kinh doanh CNTT có lợi nhuận / Trung tâm Sáng tạo / Phân phối nhanh), Phát triển tài năng, Quản lý rủi ro, Quản lý rủi ro thông tin và Khung an ninh mạng…