ĐIỂM NHẤN Hội thảo

GDD_5613.jpg

Sự kiện Future Banking & Financial Services Forum sẽ tập trung vào chủ đề CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH TÀI CHÍNH, NG N HÀNG, HƯỚNG TỚI CUNG CẤP ĐA DẠNG CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ SỐ. Sự kiện bao gồm 1 phiên Báo cáo chính tập trung vào chủ đề giới thiệu xu hướng, kinh nghiệm, giải pháp công nghệ góp phần xây dựng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mới trên nền tảng số với các bài tham luận của lãnh đạo các cục vụ thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo các ngân hàng tiêu biểu trong nước và quốc tế, các đơn vị tư vấn quốc tế và các tập đoàn công nghệ thông tin ngành ngân hàng. Tiếp đến là hai phiên Chuyên đề diễn ra song song và tập trung vào hai lĩnh vực tài chính khác là Kinh doanh Chứng khoán và Kinh doanh Dịch vụ Bảo hiểm. Tham gia hai phiên Chuyên đề là lãnh đạo Cục Quản lý giám sát Bảo hiểm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng lãnh đạo các đơn vị kinh doanh chứng khoán, dịch vụ bảo hiểm tiêu biểu trong và ngoài nước, các đơn vị tư vấn quốc tế và các tập đoàn công nghệ thông tin lớn. Một số chủ đề chính trong hội thảo là:

  • Định hướng chuyển đổi số và phát triển mô hình ngân hàng mở giai đoạn 2021-2025
  • Kinh nghiệm phát triển sản phẩm ngân hàng sáng tạo dựa trên nền tảng công nghệ
  • Chiến lược phát triển Mobile money thúc đẩy thị trường thanh toán không tiền mặt 
  • Giải pháp công nghệ góp phần thúc đẩy thị trường thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao trải nghiệm khách hàng  
  • Tổng quan hoạt động chuyển đổi số ngành chứng khoán và các thách thức chính trong năm 2021
  • Bigdata, AI và các công nghệ 4.0 nâng cao năng lực cạch tranh của công ty chứng khoán
  • Xu hướng phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa kết nối – bảo hiểm, ngân hàng & các dịch vụ tài chính khác, hướng tới mục tiêu gia tăng trải nghiệm khách hàng