Giới thiệu banking vietnam

Banking Vietnam được biết đến là Hội thảo – Triển lãm lớn và uy tín về công nghệ ngân hàng tại Việt Nam. Lần đầu được tổ chức vào năm 2003, Banking Vietnam đã trở thành một sự kiện thường niên uy tín cho các lãnh đạo ngân hàng, chuyên gia tài chính - ngân hàng và công nghệ gặp gỡ và trao đổi, đưa ra các giải pháp và chiến lược cụ thể về quản trị ngân hàng, ứng dụng công nghệ thông tin và cải tiến dịch vụ, v.v… với mong muốn đưa ngành ngân hàng Việt Nam tiến gần hơn tới tiêu chuẩn quốc tế.

Phát triển tài chính toàn diện đang là xu thế chung trên toàn cầu, tài chính toàn diện được coi là trụ cột quan trọng của tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo bền vững. Ở các nước đang phát triển, tài chính toàn diện đóng vai trò góp phần phát triển hệ thống tài chính và huy động tối đa nguồn lực trong nước thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, Việt Nam đang nỗ lực xây dựng và hướng tới thực thi Chiến lược Quốc gia về Tài chính toàn diện. Trong Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2019) đã đề cập đến việc xây dựng Chiến lược Tài chính toàn diện Quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ giao cho NHNN chủ trì thực hiện trong năm 2019, dự kiến ban hành vào năm 2020. Tài chính toàn diện không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với phát triển kinh tế xã hội mà còn là tiền đề quan trọng cho tăng trưởng bền vững của quốc gia.

Cùng với đó, xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt đang trở nên ngày càng phổ biến hơn, nhằm hướng đến nền kinh tế không dùng tiền mặt. Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 đang bước vào những năm cuối với mục tiêu đạt tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%. Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2019 cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện thí điểm các mô hình thanh toán mới, các doanh nghiệp công nghệ tài chính (fintech) và áp dụng công nghệ mới, giải pháp đổi mới sáng tạo vào lĩnh vực ngân hàng.

Trong bối cảnh đó, hội thảo - Triển lãm Banking Vietnam 2019 với chủ đề Tài chính toàn diện trong xu thế phát triển của nền kinh tế không dùng tiền mặt, dưới sự chủ trì của cơ quan đầu mối xây dựng chiến lược tài chính toàn diện quốc gia là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, các tổ chức tín dụng, tổ chức chính trị - xã hội, khối doanh nghiệp và các đơn vị liên quan hứa hẹn là diễn đàn trao đổi những thông tin cập nhật nhất về lộ trình phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam trong thời gian tới: khuôn khổ pháp lý; phát triển hạ tầng tài chính, công nghệ; đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ tài chính; v.v…

Tham gia sự kiện có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và một số Bộ, Ngành (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông,...); đại diện các Viện, Nhà trường, Trung tâm nghiên cứu, các Tổ chức tín dụng và một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam (World Bank, IMF, ADB,...); các Vụ, Cục thuộc NHNN; các nhà khoa học, chuyên gia trong ngành Ngân hàng; các tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan khác.