TỔNG QUAN SỰ KIỆN

Năm 2020, theo ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng, Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có tới 95% tổ chức tín dụng đã, đang xây dựng hoặc dự tính sẽ xây dựng chiến lược chuyển đổi số, trong đó 39% đã phê duyệt chiến lược chuyển đổi số hoặc tích hợp trong chiến lược phát triển kinh doanh công nghệ thông tin. Trên thực tế, trong số các ngân hàng đã có, đang hoặc dự tính sẽ xây dựng chiến lược chuyển đổi số, có 88% lựa chọn triển khai số hóa dần các kênh giao tiếp khách hàng và nghiệp vụ nội bộ và chỉ có 6% tổ chức chỉ tiến hành số hóa kênh giao tiếp khách hàng. Nhiều dịch vụ ngân hàng được số hóa 100% như ví điện tử, thẻ ngân hàng, thanh toán điện tử, nhận tiền gửi. Nhiều ngân hàng thực hiện hơn 90% nghiệp vụ trên môi trường mạng. Tuy nhiên, việc chuyển đổi và đưa ra các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đáp ứng cùng lúc nhiều yêu cầu như gia tăng hiệu quả quản trị, gia tăng trải nghiệm khách hàng, kết nối tổng thể với các dịch vụ tài chính khác nhằm thúc đẩy thanh toán số, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện vẫn còn nhiều thách thức.
Trong ngành tài chính, ngân hàng là nhóm đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, phía sau là các nhóm ngành khác như chứng khoán, bảo hiểm. Đối với ngành bảo hiểm, trong 5 năm qua, thị trường bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đã đạt tốc độ tăng trưởng cao, từ 25-30%. Cụ thể năm 2019, tổng doanh thu của thị trường BHNT ước đạt 129.120 tỉ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 107.793 tỉ đồng, tăng 25% so với năm 2018. Cùng với đó, các sản phẩm bảo hiểm được đa dạng hóa với hơn 450 sản phẩm thuộc tất cả các nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của hơn 9,8 triệu người tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên, theo một số nhận định, việc đầu tư công nghệ cho lĩnh vực bảo hiểm vẫn có phần chưa tương xứng, các ứng dụng di động vẫn chỉ dừng ở mức đơn giản, chưa thể giải quyết yêu cầu về dữ liệu lớn của ngành bảo hiểm hiện nay như việc từ khối dữ liệu khổng lồ dự đoán được nhu cầu mỗi nhóm khách hàng để xây dựng gói sản phẩm thích hợp. Còn trong ngành chứng khoán, năm 2020 chứng kiến sự chuyển đổi số tương đối mạnh mẽ, tuy nhiên hướng đi chủ đạo dường như đang nhằm vào mục tiêu gia tăng trải nghiệm khách hàng như mở tài khoản online, khách hàng đã có tài khoản sẽ nộp tiền và giao dịch được ngay, sử dụng phương thức giao dịch trực tuyến chủ động và nhanh chóng thông qua các kênh như bảng giá Lightning, Protrade, Mobile App… 
Trong bối cảnh đó, sự kiện Banking Vietnam & Financial Services Forum sẽ tập trung vào chủ đề CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, HƯỚNG TỚI CUNG CẤP ĐA DẠNG CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ SỐ, GÓP PHẦN THÚC ĐẨY NỀN KINH TẾ SỐ. Sự kiện bao gồm 1 phiên Báo cáo chính tập trung vào chủ đề giới thiệu xu hướng, kinh nghiệm, giải pháp công nghệ góp phần xây dựng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mới trên nền tảng số với các bài tham luận của lãnh đạo các cục vụ thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo các ngân hàng tiêu biểu trong nước và quốc tế, các đơn vị tư vấn quốc tế và các tập đoàn công nghệ thông tin ngành ngân hàng. Tiếp đến là hai phiên Chuyên đề diễn ra song song và tập trung vào hai lĩnh vực tài chính khác là Kinh doanh Chứng khoán và Kinh doanh Dịch vụ Bảo hiểm. Tham gia hai phiên Chuyên đề là lãnh đạo Cục Quản lý giám sát Bảo hiểm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng lãnh đạo các đơn vị kinh doanh chứng khoán, dịch vụ bảo hiểm tiêu biểu trong và ngoài nước, các đơn vị tư vấn quốc tế và các tập đoàn công nghệ thông tin lớn.