Tổng quan

Một trong những sự kiện uy tín nhất trong ngành Ngân hàng Việt Nam

 • 700+
  DELEGATES
 • 1000+
  visitors
 • 30+
  sponsors
 • 25+
  speakers
 • 50+
  media Partners

Phát triển tài chính toàn diện đang là xu thế chung trên toàn cầu, tài chính toàn diện được coi là trụ cột quan trọng của tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo bền vững. Ở các nước đang phát triển, tài chính toàn diện đóng vai trò góp phần phát triển hệ thống tài chính và huy động tối đa nguồn lực trong nước thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

>

Trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã và đang trong quá trình xây dựng Chiến lược Tài chính toàn diện quốc gia, dự kiến được ban hành vào năm 2020 làm cơ sở để triển khai một cách đồng bộ và có hiệu quả các trụ cột của tài chính toàn diện.

Hội thảo - Triển lãm Banking Vietnam 2019 với chủ đề Tài chính toàn diện trong sự nổi lên của nền kinh tế không dùng tiền mặt, dưới sự chủ trì của cơ quan đầu mối xây dựng chiến lược tài chính toàn diện quốc gia là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, các tổ chức tín dụng, tổ chức chính trị - xã hội, khối doanh nghiệp và các đơn vị liên quan hứa hẹn là diễn đàn trao đổi những thông tin cập nhật nhất về lộ trình phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam trong thời gian tới: khuôn khổ pháp lý; phát triển hạ tầng tài chính, công nghệ; đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ tài chính; v.v…

Hội thảo

Chuyên đề 1

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CUNG ỨNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NHẰM THÚC ĐẨY TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN & PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Báo cáo chính

TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN TRONG SỰ NỔI LÊN CỦA NỀN KINH TẾ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Chuyên đề 2

ĐA DẠNG HOÁ TỔ CHỨC & KÊNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NHẰM THÚC ĐẨY THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT & TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN

Đăng kí đại biểu

Lễ khai mạc

Phiên Báo cáo chính

Toạ đàm cấp cao

Kết thúc phiên Báo cáo chính

Phiên Chuyên đề

Thảo luận chuyên đề

Kết thúc Hội thảo

Diễn giả

 • Ông John Yong

  Nguyên Tổng Cục trưởng

  Cục phát triển Thông tin truyền thông Singapore (IDA)

 • Ông Nghiêm Thanh Sơn

  Phó Vụ trưởng

  Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • Ông Trần Thanh Nam

  Tổng giám đốc

  Công ty Công nghệ và Dịch vụ Moca

 • Ông Cấn Văn Lực

  Chuyên gia Kinh tế trưởng

  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Đơn Vị Tài trợ

Tài trợ chính

Tài trợ kim cương

Tài trợ vàng

Tài trợ hội thảo

Đơn vị tham gia

Triển lãm

Triển lãm Công nghệ thường niên dành cho ngân hàng và các định chế tài chính năm 2019 trưng bày các giải pháp tiên tiến trên thị trường dự kiến thu hút hơn 700 lượt tham quan và hơn 20 gian hàng. Sự kiện tập trung các công ty công nghệ hàng đầu, trưng bày các sản phẩm và giải pháp mới nhất trên thị trường như Công nghệ lõi, Hệ thống định danh điện tử quốc gia, Chiến lược quản trị rủi ro tín dụng, Công nghệ trí tuệ nhân tạo, Giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API), v.v…

Xem thêm

Media