Ông Busa Natalino

Chuyên gia công nghệ cấp cao

Công ty cổ phần giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNpay)

Mr. Busa Natalino

Senior IT specialist

Vietnam Payment Solution JSC (VNPAY)

CHỦ ĐỀ        

TOPIC

Ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm phát triển hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

 

Application of 4.0 technology to develop a non-cash payment system in Vietnam

TIỂU SỬ

BIOGRAPHY

Ông Natalino Busa - Chuyên gia công nghệ cấp cao tại Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY), là một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và phân tích. Ông từng làm việc tại các vị trí quản lý về mảng kỹ thuật tại nhiều doanh nghiệp lớn tại châu Âu và trên thế giới như Tập đoàn ING, Philips, DBS Bank. Ông còn là tác giả/biên tập viên cho O’Reilly Media phát hành các tài liệu giáo dục, video hướng dẫn về công nghệ Big Data, Fast Data, Học máy, AI và Điện toán đám mây.

 

Mr. Natalino Busa - Senior IT specialist at Vietnam Payment Solution JSC (VNPAY), is an expert with specialized knowledge and many years of experience in the field of Data Science and Analytics. He has previously served as Enterprise Data Architect at many large firms in Europe and around the world such as ING, Philips, DBS Bank. He is also an author at O’reilly Media writing educational materials, video materials, tutorials about Big Data, Fast Data, Machine Learning, AI and Cloud computing.