Bà Trần Thị Thu Hương

Thành viên Ban điều hành – Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ

Ngân Hàng Quốc Tế VIB

Ms. Tran Thi Thu Huong

Head of RB – Strategic Businesses cum Head of Strategy & Business Support Department

Vietnam International Commercial Joint Stock Bank

CHỦ ĐỀ

TOPIC

Xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt và giải pháp dành cho các ngân hàng thương mại cổ phần.

Cashless payment trend & Innovative solutions of commercial banks

TIỂU SỬ

BIOGRAPHY

Bà Hương có gần 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty lớn tại Mỹ và Ngân hàng/Tập đoàn lớn tại Việt Nam như General Electrics, Goldman Sachs, Glendon Capital Management, HSBC,  Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).  Sau 4 năm làm việc tại VIB, Bà Hương được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ - Kênh Kinh Doanh chiến lược.  Bà cũng đồng thời là Giám đốc phát triển chiến lược kinh doanh của Ngân hàng từ năm 2016.

Bà Hương tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương, và hoàn thành 2 bằng thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) chuyên ngành Tài chính và thạc sỹ Phân tích Tài chính (Financial Engineering) tại Hoa Kỳ.

 

 

Ms. Huong has nearly 15 years of work experience in large companies in the U.S and banks/famous groups in Vietnam such as General Electrics, Goldman Sachs, Glendon Capital Management, HSBC, The State Capital Investment Corporation (SCIC). After 4 years working at VIB, Ms. Huong was appointed to the position of Head of RB Division – Strategic businesses.  Also, she has been in charge of building and developing VIB’s business strategy since 2016.

Ms. Huong graduated from Foreign Trade University with a BA in International Economics, and holds 2 Master’s degrees of Business Administrations and Financial Engineering in USA.

 

 

TỔNG QUAN

ABSTRACT

Trong bài thuyết trình, bà Hương khẳng định Ngân hàng VIB ủng hộ chủ trương đúng đắn và quyết liệt của Chính phủ với việc ban hành Nghị quyết 02 đầu năm 2019 với những nội dung nhằm tạo sự chuyển biến về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất lao động. Một trong những nội dung của Nghị quyết này là việc đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, ưu tiên các giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ. Bà Hương cho rằng chủ trương từ Chính phủ sẽ là một trong các yếu tố quan trọng hàng đầu đảm bảo sự phủ sóng rộng rãi của xu hướng thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam.

Chia sẻ thêm về kết quả triển khai không dùng tiền mặt thông qua các hoạt động sáng tạo sản phẩm và dịch vụ ngân hàng điện tử/thẻ tín dụng tại ngân hàng VIB, bà Hương cũng cho biết chiến lược phát triển thẻ và mở rộng khách hàng dùng ngân hàng điện tử MyVIB không nằm ngoài mục tiêu đón đầu và trở thành ngân hàng tiên phong trong xu thế thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, đề xuất một số giải pháp đẩy nhanh lộ trình phi tiền mặt hóa các giao dịch ở Việt Nam, trong đó có cơ chế khuyến khích công ty Fintech phát triển ứng dụng tiện ích, tích hợp với hệ thống của ngân hàng, chính sách thúc đẩy các nhà cung cấp dịch vụ, điểm chấp nhận thanh toán dần chuyển sang sử dụng giải pháp thanh toán không tiền mặt.

 

 

At the seminar, in her presentation, Ms. Huong affirmed that VIB Bank supported the Government's correct and decisive policy by issuing Resolution 02 in early 2019 with contents designed to create changes to the business environment to enhance competitiveness and labor productivity. One of the terms of this Resolution is to accelerate non-cash payments. Accordingly, payment solutions based on mobile devices, payment via card acceptance devices is a priority. Ms. Huong said that the policy from the Government will be one of the most important factors to ensure widespread coverage of non-cash payment trends in Vietnam.

Sharing more about the results of the non-cash deployment through the creation of electronic banking and credit card products and services at VIB, Ms. Huong also said that the card development and customer expansion strategy of MyVIB e-banking is not out of target and the bank has become a pioneer bank in the trend of non-cash payments in Vietnam, suggesting some solutions to speed up the non-cash route transactions in Vietnam, including mechanisms to encourage Fintech to develop utility applications, integrate with the banking system, policies to promote service providers and for payment points to gradually accept payment through a non-cash payment solution.