Bà Nguyễn Thùy Dương

Phó tổng giám đốc

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Ms. Nguyen Thuy Duong

Partner of Financial Services

Ernst & Young Vietnam

TIỂU SỬ

BIOGRAPHY

Bà Nguyễn Thùy Dương là Trưởng nhóm Tổ chức Dịch vụ Tài chính (FSO) và Lãnh đạo Cố vấn CNTT cho Việt Nam, Lào và Campuchia. Bà cũng là Phó Chủ tịch Hiệp hội Fintech Việt Nam.

 

Bà có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn với EY Vietnam và Australia, phục vụ các ngân hàng và tổ chức tài chính uy tín. Bà cũng đã hoạt động như một cố vấn cao cấp cho các doanh nhân vừa và nhỏ, đặc biệt là các dự án khởi nghiệp Fintech gần đây. Kinh nghiệm đã tích lũy ở nước ngoài và địa phương giúp bà có các kỹ năng lãnh đạo và quản lý xuất sắc cũng như kiến thức chuyên môn thực tế về thị trường tài chính khu vực. Ngoài ra, với tư cách là Phó Chủ tịch Hiệp hội Fintech Việt Nam, bà chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược, thúc đẩy các thành viên hợp tác với các tổ chức tài chính khác cho mục đích đưa vào tài chính.

 

Bà Dương là thành viên của Kế toán viên công chứng Úc (FCPA), thành viên của Hiệp hội kế toán công chứng Việt Nam (VACPA). Tác giả bài viết trên các tờ báo uy tín, tạp chí trực tuyến như Finance Asia, Vietnam Investment Review, Vietnam Economy Times, VnExpress, ….Người điều hành và người điều khiển tại nhiều sự kiện:

·         “Kinh doanh tại Việt Nam Việt Nam”, Phụ nữ chiến thắng doanh nhân EY APAC 2019

·         TECHFEST VIỆT NAM (Được tổ chức bởi Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) 2018

·         Vai trò của Thanh toán Kỹ thuật số, hợp tác với Temenos, tháng 3 năm 2018

·         TalkShow của đài truyền hình quốc gia (VTV) về phong cảnh Fintech của Asean 2018, tháng 1 năm 2018

·         Khung pháp lý cho Ngân hàng số tại Việt Nam, tháng 11 năm 2017, EY đồng tổ chức với Ngân hàng Nhà nước

·         Cách cách quy chế và TÀi chính toàn diện, tháng 10 năm 2017, Hội nghị chuyên đề ngân hàng Việt Nam 2017

·         • Công nghệ số - Động cơ thúc đẩy bao gồm tài chính tuyệt vời tại Việt Nam, tháng 5 năm 2017, IDG Vietnam

Mrs. Duong is the Financial Services Organization (FSO) Leader and IT Advisory Leader for Vietnam, Laos and Cambodia. She also serves as the Vice Chairwoman of Vietnam Fintech Association. She has nearly 20 years of experience in audit and advisory with EY Vietnam and Australia, serving prestigious banks, financial institutions. She has also acted as a senior advisor to SME entrepreneurs, especially Fintech start-up projects recently. Overseas and local experience did accumulate for Mrs.Duong an outstanding set of leading and managing skills as well as practical professional knowledge about area financial markets. Also, as the Vice Chairwoman of Vietnam Fintech Association, Duong is responsible for strategy development, promoting members in collaborating with other financial institutions for financial inclusion purpose. Duong is a Fellow of Certified Public Accountant Australia (FCPA) , a member of Vietnam Association of Certified Public Accountant (VACPA). Author of articles on reputable newspapers, online magazines such as Finance Asia, Vietnam Investment Review, Vietnam Economic Times, VnExpress, etc… Panel Moderator & Speaker at numerous events:               •       “Doing Business in Vietnam”, EY Entrepreneurial Winning Women™ APAC 2019•       TECHFEST VIETNAM (Organised by Ministry of Science and Technology (MOST) 2018 •       The Role of Digital Payment, partnered with Temenos, March 2018•       National TV (VTV) TalkShow on Fintech Landscape of Asean 2018, Jan 2018•       Legal Framework for Digital Banking in Vietnam, November 2017, EY co-hosted with SBV •       Regulation Revolution and Financial Inclusion, October 2017, Vietnam Banking Symposium 2017•       Digital Technology – The great Engine of Accelerating Financial Inclusion in Vietnam, May 2017, IDG Vietnam