Ông Phạm Quang Minh

Tổng Giám đốc

Mambu Vietnam

CHỦ ĐỀ

Ngân hàng 4.0 trong tương lai và sự sẵn sàng của ngân hàng mở

TIỂU SỬ

Phạm Quang Minh là giám đốc điều hành ngân hàng số với kinh nghiệm trong việc xây dựng ngân hàng số và fintech. Minh chuyên về quản lý doanh nghiệp và tư vấn công nghệ trong các dịch vụ tài chính với hơn 25 năm kinh nghiệm. Ông ấy có nhiều kiến thức chuyên môn với những thế mạnh đặc biệt trong các lĩnh vực như chuyển đổi kỹ thuật số, lập kế hoạch chiến lược, hack tăng trưởng và phát triển tài năng. Với bề dày kinh nghiệm quốc tế, Minh có hiểu biết sâu rộng về các thị trường khác nhau trên khắp ASEAN.