Ông STEVEN FURST

Giám đốc Tư vấn chiến lược

Kiến trúc sư và Chuyển đổi số

Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT – FIS

CHỦ ĐỀ

Tọa đàm: Mô hình, giải pháp phát triển dịch vụ tài chính số và ngân hàng số giải pháp và những kiến nghị

TIỂU SỬ

Steven Furst là chuyên gia quốc tế cao cấp về chiến lược, quản trị và hệ thống thông tin với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và CNTT.
Với vị thế là một nhà quản lý kinh doanh dịch vụ tư vấn lâu năm, hệ thống và mạng lưới khách hàng của ông trải rộng trong cả hai khối ngành dịch vụ công và doanh nghiệp tư nhân. Đối với khách hàng khối ngành dịch vụ công, ông tập trung vào việc xây dựng chiến lược và kiến trúc số, nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua các ứng dụng CNTT. Đối với doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm của ông là kết nối kinh doanh và chiến lược số, cũng như đảm bảo cung cấp các chương trình hệ thống. Kinh nghiệm của ông bao gồm kỹ năng lãnh đạo, quản trị dự án, các giải pháp doanh nghiệp và nền tảng công nghệ, cải tiến quy trình kinh doanh và quản lý các thay đổi. Steve đã tư vấn hàng loạt các dự án cho chính phủ và các doanh nghiệp ở nhiều quốc gia châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh cũng như ở Hoa Kỳ.
Với trọng tâm là các nền kinh tế mới nổi, ông đã tư vấn cho Văn phòng Thủ tướng Chính Phủ, các hội đồng quốc gia, Bộ Tài chính, các cơ quan vận tải cấp quốc gia và nhà nước, các doanh nghiệp thương mại công cộng, tư nhân.
Ông đã từng thuyết trình tại một loạt các hội nghị cấp cao cấp khu vực và quốc tế. Gia nhập Công ty Hệ thống Thông tin FPT từ giữa năm 2016 với vai trò là Giám đốc Chiến lược và Kiến trúc Khối khách hàng Chính phủ và Doanh nghiệp nhà nước FPT IS, Steve tập trung vào các khái niệm, phát triển, và đưa ra danh mục các giải pháp cho thành phố thông minh cũng như chính phủ số cho khách hàng tại Việt Nam và khu vực.

TỔNG QUAN