Ông Trần Quốc Anh

Giám đốc khối Khách hàng cá nhân

Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

Mr. Tran Quoc Anh

Head of Personal Banking

Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank)

CHỦ ĐỀ

TOPIC

Mô hình điều hành hoạt động tín dụng và cho vay tài chính hướng đến đối tượng khách hàng nhỏ lẻ.

The model of credit operation management towards small customers to develop a comprehensive financial inclusion.

TIỂU SỬ

BIOGRAPHY

Ông có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng. Đặc biệt, ông có nhiều kinh nghiệm và đam mê kinh doanh trong lĩnh vực Ngân hàng bán lẻ hiện đại. Trước khi gia nhập HDBank, ông đã có nhiều năm làm việc tại ACB với nhiều vị trí quan trọng tại khối Bán lẻ như Giám đốc sản phẩm, Giám đốc trung tâm tín dụng, Phó trưởng ban tín dụng hội sở.

Ông là cử nhân ngành ngân hàng – Đại học Ngân hàng Tp.HCM.

 

 

Extensive knowledge and enthusiastic passion for modern retail banking, he has over 25 years of work experience in banking sector. Before joining HDBank, he worked at ACB’s Retail division as Director of product Department, Director of Credit Center, Deputy chairman of Credit Committee at Head Office, etc.

He has a bachelor degree in Banking From Ho Chi Minh City Banking University.

 

 

TỔNG QUAN

ABSTRACT

Với gần 30 năm hình thành và phát triển, HDBank đã và đang khẳng định vị thế là Ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại và uy tín. Thông qua các hoạt động kinh chuyên sâu, cung cấp đa dạng các sản phẩm – dịch vụ bám sát nhu cầu của hàng triệu khách hàng, HDBank đang từng bước chinh phục mục tiêu trở thành Ngân hàng SMEs – bán lẻ và tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, đáp ứng hầu hết các dịch vụ tài chính ngân hàng và tạo nên sự khác biệt trên thị trường.

1. Xu hướng thị trường của các sản phẩm tín dụng bán lẻ

Sự phát triển của thị trường bán lẻ là một tín hiệu tích cực cho thấy nhu cầu tiêu dùng rất lớn trong xã hội. Theo xu hướng, việc phát triển sản phẩm trên nền tảng công nghệ số sẽ giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và mang lại khác biệt nổi bật cho doanh nghiệp trong ngành tài chính tiêu dùng. Các dịch vụ chủ yếu của ngân hàng bán lẻ bao gồm tiền gửi tiết kiệm, thẻ ghi nợ, công cụ thanh toán thông minh, cấp tín dụng tiêu dùng, thẻ tín dụng sẽ đáp ứng sát sao nhu cầu cá nhân. Đặc biệt, sự phát triển của sản phẩm tín dụng phục vụ cho các hoạt động tiêu dùng và đời sống sẽ là trọng tâm phát triển của các dịch vụ ngân hàng bán lẻ.

2. Định hướng phục vụ xã hội

a. Sản phẩm tín dụng phục vụ nhu cầu vay tiêu dùng, trả góp nhỏ - lẻ của khách hàng cá nhân tại các công ty, doanh nghiệp

HDBank đã phát triển sản phẩm chính sách liên quan đến y tế, giáo dục và đời sống dành riêng cho đối tượng khách hàng là những người có thu nhập trung bình - thấp. Sản phẩm này ra đời nhằm làm giảm áp lực lãi suất cho khách hàng thông qua hình thức trả chậm với lãi suất từ 0% - 12%/năm.

b. Khai thác khách hàng nội bộ tập đoàn:

HDBank đang tiếp tục khai thác nguồn khách hàng trong hệ sinh thái đặc thù đến từ tập đoàn (Vietjet Air, HD SAISON, Phú long) và các đối tác chuỗi (Vinamil, SG Co.op, Petrolimex…). Lợi thế cạnh tranh này sẽ giúp HDBank phát triển đa dạng các dịch vụ tài chính ngân hàng và tạo nên sự khác biệt so với các tổ chức tín dụng trên thị trường.

With nearly 30 years of establishment and development, HDBank has affirmed its position as a multi-functional, modern and prestigious retail bank. Through intensive business activities, providing a wide range of products - services to meet the needs of millions of customers, HDBank is gradually conquering its goal of becoming a SMEs - leading retail and consumer. Vietnam, meeting most banking and financial services and making a difference in the market.

1. Market trends of retail credit products

The development of the retail market is a positive sign that consumer demand is huge in society. Following the trend, product development on the basis of digital technology will help improve customer experience and bring outstanding differences for businesses in the consumer finance industry. Major retail banking services include savings deposits, debit cards, smart payment tools, consumer credit, and credit cards to meet personal needs. In particular, the development of credit products for consumer and life activities will be the focus of the development of retail banking services.

2. Social service orientation

a. Credit products to serve consumer demand, small installment - retail of individual customers at companies and businesses

HDBank has developed products related to health, education and life policies for customers who are middle-low income people. This product was launched to reduce interest rate pressure for customers through deferred payment with interest rates of 0% - 12% / year.

b. Internal corporate customer exploitation:

HDBank is continuing to exploit the customer base in particular ecosystems from the group (Vietjet Air, HD SAISON, Phu long) and chain partners (Vinamil, SG Co.op, Petrolimex ...). This competitive advantage will help HDBank develop a variety of banking and financial services and make a difference compared to other credit institutions in the market.