Ông Trần Nhất Minh

Phó Tổng giám đốc

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - VIB

PHIÊN TỌA ĐÀM CẤP CAO

THÁCH THỨC & GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ

TIỂU SỬ

Ông Trần Nhất Minh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng. Trước đó, ông phụ trách lĩnh vực công nghệ & vận hành và Ngân hàng Công nghệ số của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.


Ông Minh đã trải qua nhiều vị trí công tác như Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc tại các công ty của Liên bang Nga như: Công ty TNHH Proflnvest, Công ty TNHH FG group, Công ty cổ phần ZAO “DHV-S”. Gần đây nhất, ông Minh là Giám đốc điều hành Công ty TNHH Mareven Food Central, Top 200 công ty tư nhân lớn nhất của Liên bang Nga do tạp chí Forbes bình chọn. Ông Minh cũng là thành viên Hội đồng Quản trị khóa VI (2013– 2016) của TMCP Quốc tế Việt Nam.


Ông Minh tốt nghiệp Đại học Năng lượng Mátxcơva, là Tiến sĩ Công nghệ viễn thông Đại học Tổng hợp kỹ thuật về Viễn thông và Tin học Mátxcơva, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Học viện Quốc tế về Quản trị kinh doanh LINK (Liên bang Nga).