THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ

Tên doanh nghiệp

Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)

Danh vị tài trợ

Đối tác kim cương

Địa chỉ

Tel

Fax
Website
GIỚI THIỆU

Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) là một trong những công ty chứng khoán lâu đời nhất và có thị phần hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, BSC là công ty chứng khoán tiên phong phát triển sản phẩm áp dụng công nghệ hiện đại hỗ trợ đầu tư với bộ ba gồm: BSC i-Invest – Nền tảng lập kế hoạch đầu tư cổ phiếu, BSC i-Broker – Trợ lý thông minh Hỗ trợ đầu tư 24/7 và Hệ thống OpenAPI cung cấp kết nối thị trường trực tiếp cho bên thứ 3. Những sản phẩm nay không chỉ hỗ trợ đắc lực cho các nhà đầu tư mà còn góp phần gắn kết thị trường, tạo động lực phát triển chung cho ngành chứng khoán Việt Nam.

SẢN PHẨM
TIN TỨC