Ông NGÔ DIÊN HY

Tổng Giám đốc

Công ty Công nghệ VNPT

CHỦ ĐỀ

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) góp phần thay đổi hoạt động ngành tài chính & ngân hàng

TIỂU SỬ

Ông Ngô Diên Hy hiện là Tổng Giám đốc công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT), trước đó, ông Hy đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng về phát triển và cung cấp dịch vụ số của Tập đoàn VNPT: Giám đốc Trung tâm Phát triển dịch vụ thuộc VNPT VinaPhone, Tổng Giám đốc Tổng công ty truyền thông VNPT Media.
Ông Ngô Diên Hy hiện là Tổng Giám đốc công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT), trước đó, ông Hy đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng về phát triển và cung cấp dịch vụ số của Tập đoàn VNPT: Giám đốc Trung tâm Phát triển dịch vụ thuộc VNPT VinaPhone, Tổng Giám đốc Tổng công ty truyền thông VNPT Media.
Gia nhập Tập đoàn VNPT từ năm 1996 ông đã có 23 năm quản lý, nghiên cứu, phát triển, triển khai các hệ thống công nghệ thông tin trên nhiều lĩnh vực: Viễn thông, doanh nghiệp, y tế, giáo dục, chính phủ điện tử…ông cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số, đặc biệt là chuyển đổi số cho chính phủ và doanh nghiệp.
Là người tiên phong trong chiến lược chuyển đổi số của VNPT, ông được giao trách nhiệm thành lập, xây dựng, tổ chức và phát triển các đơn vị cung cấp dịch vụ số của VNPT: VNPT-Media năm 2015, VNPT-IT năm 2018. Với tầm nhìn chiến lược, ông đã thành lập và trực tiếp chỉ đạo, định hướng cho Trung tâm Sáng tạo (Innovation Center) thuộc VNPT-IT nghiên cứu, phát triển và ứng dụng nền tảng công nghệ 4.0: AI, Big Data, Block Chain, Cloud…
Trung tâm thu hút được rất nhiều cán bộ trẻ, tài năng, nhiệt huyết và hiện tại đã xây dựng, triển khai thành công Hệ thiên hà số sáng tạo (Innovative Digital Galaxy – IDG) với các giải pháp Định danh và xác thực điện tử VNPT-eKYC; Xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP; Xử lý tiếng nói; Xác thực văn bằng… cùng với SDK, API cung cấp cho bên thứ 3 để phát triển ứng dụng. Đây chính nền tảng để ứng dụng công nghệ 4.0 trong hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ của VNPT, thúc đẩy chuyển đổi số VNPT, khách hàng và chuyển đổi số quốc gia.

TỔNG QUAN