THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ

Tên doanh nghiệp

Red Hat Asia Pacific Pte. Ltd.

Danh vị tài trợ

Tài trợ hội thảo

Địa chỉ

8 Shenton Way, #10-00 Singapore 068811

Tel

Fax
Website www.redhat.com/en
GIỚI THIỆU

Red Hat là nhà cung cấp giải pháp phần mềm nguồn mở hàng đầu thế giới cho doanh nghiệp, thông qua việc sử dụng cách tiếp cận dựa vào nguồn lực cộng đồng để cung cấp các công nghệ Linux, đám mây lai, và Kubernetes đáng tin cậy với hiệu suất cao. Red Hat giúp khách hàng tích hợp các ứng dụng CNTT mới và hiện có, phát triển các ứng dụng gốc trên đám mây, chuẩn hóa hệ điều hành hàng đầu trong ngành CNTT và tự động hóa, bảo mật và quản lý những môi trường phức tạp. Các giải thưởng về dịch vụ hỗ trợ, đào tạo và tư vấn đã giúp Red Hat trở thành cố vấn đáng tin cậy cho Fortune 500. Là đối tác chiến lược cho các nhà cung cấp đám mây, nhà tích hợp hệ thống, nhà cung cấp ứng dụng, khách hàng và cộng đồng nguồn mở, Red Hat có thể giúp các tổ chức chuẩn bị cho tương lai kỹ thuật số.

SẢN PHẨM

Red Hat Enterprise Linux
Red Hat Openshift
Red Hat JBOSS Enterprise Application platform
Red Hat middleware portlolio
Red Hat Ansible Automation Platform
Red Hat CEPH storage
Red Hat Openstack
Red Hat Virtualization

TIN TỨC

Red Hat Summit: Linux là nền tảng, Openshift là tương lai
Red Hat xuất hiện trên đám mây lai với bản phân phối OpenShift Kubernetes mới nhất