TỔNG QUAN SỰ KIỆN

Hội thảo – Triển lãm An toàn, an ninh thông tin trên không gian mạng (Cyber Security 2019) với chủ đề: “TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN CHO CÁC DOANH NGHIỆP TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ” sẽ đưa tới góc nhìn toàn cảnh về thực trạng công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, những nguy cơ, thách thức mà các doanh nghiệp thuộc khối thương mại, dịch vụ đang trong quá trình số hóa và ứng dụng các công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng 4.0 tại Việt Nam hiện nay buộc phải đối diện.

Ngoài phiên Báo cáo chính, Hội thảo còn có hai phiên thảo luận Chuyên đề diễn ra song song là “THÁCH THỨC & GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN KHỐI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT”“THÁCH THỨC & GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN KHỐI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ”.

Một số chủ đề thảo luận chính gồm:
- Báo cáo kết quả khảo sát Mức độ quan tâm An toàn, an ninh thông tin năm 2019 của các doanh nghiệp khối tài chính, ngân hàng và thương mại điện tử, dịch vụ trực tuyến
- Nhận diện các nguy cơ mất an toàn thông tin hệ thống mạng doanh nghiệp thương mại điện tử và dịch vụ trực tuyến
- Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho các giao dịch thanh toán trực tuyến
- Các giải pháp bảo mật thông tin toàn diện dành cho các công ty thương mại điện tử
- Giải pháp theo dõi giao tiếp giữa các thiết bị CNTT, quản lý mạng tích hợp và kiểm soát truy cập mạng nhằm bảo vệ mạng cho các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ
- Chiến lược bảo mật điểm cuối cho các tổ chức chính phủ và các doanh nghiệp dịch vụ, thương mại online
- Đảm bảo an toàn thông tin và ngăn ngừa hoạt động chiếm quyền điều khiển các thiết bị IoT trong các cơ sở sản xuất, văn phòng và trung tâm thương mại
- Những giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các tổ chức & doanh nghiệp hoạt động dựa trên nền tảng kết nối băng thông rộng, tốc độ cao tại Việt Nam

Bên cạnh đó, hội thảo cũng sẽ giới thiệu những giải pháp nhằm phòng chống và phát hiện, hạn chế những cuộc tấn công vào hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp.