Ông Jindrich Savel

CEO

Novicom

CHỦ ĐỀ

Việc theo dõi các giao tiếp giữa các thiết bị CNTT, quản lý mạng tích hợp và kiểm soát truy cập mạng, cũng là một phần thiết yếu của chiến lược bảo vệ mạng.

TIỂU SỬ

Ông Jindrich Savel là giám đốc CNTT giàu kinh nghiệm của Novicom. Trong hơn 27 năm qua, ông đã tham gia thiết kế và cung cấp hạ tầng CNTT, phần mềm ứng dụng, giải pháp quản lý tài liệu, hệ thống kiểm soát quy trình. Trong những năm gần đây, ông đã tạo ra một chiến lược doanh nghiệp và xây dựng mạng lưới bán hàng của công ty công nghệ Novicom Séc, cả ở cộng hòa Séc và nước ngoài. Khi cung cấp bảo mật và quản lý mạng máy tính hiệu quả, ông ấy có thể có được cái nhìn sáng suốt để làm sao đảm bảo an ninh mạng và hiểu rõ một loạt các sản phẩm an ninh mạng trên thị trường. Ngoài việc là giám đốc bán hàng của Novicom, ông Jindřich Šavel còn hoạt động trong tổ chức giám sát an ninh mạng cộng hòa Séc (NSMC), tập hợp các nhà sản xuất, tư vấn và cung cấp giải pháp an ninh mạng. Ông Jindrich đã trực tiếp tham gia vào việc tạo ra khái niệm An ninh mạng Chủ động và góp phần tạo ra Chương trình đào tạo bảo vệ mạng.

TỔNG QUAN

Chỉ có kiến thức hoàn hảo và kiểm soát môi trường được bảo vệ sẽ giúp việc phòng thủ bắt đầu trước các cuộc tấn công. Novicom BVS cung cấp cái nhìn tổng quan về việc các thiết bị CNTT giao tiếp như thế nào với mạng, bao gồm khả năng mô hình hóa các dịch vụ kinh doanh với cơ sở hạ tầng CNTT. Đây là một tiền đề rất tốt cho một phản hồi phù hợp của các nhà khai thác an ninh đối với các sự cố được xác định. Các công cụ SOC, kết hợp với các công cụ phát hiện nâng cao, cảnh báo các mối đe dọa được phát hiện, nhưng chỉ các công cụ quản lý mạng tích hợp mới có thể cung cấp phản ứng cần thiết ngay lập tức. Công cụ DDI/NAC tích hợp với AddNet có thể tạo trật tự trong mạng (IPAM), đảm bảo hoạt động đáng tin cậy của các dịch vụ mạng cơ bản (DHCP/DNS) và kiểm soát truy cập mạng, bao gồm các chính sách mạng nâng cao. Cách lý các thiết bị mạng, chẳng hạn như ngăn ngừa lây nhiễm Ransomware, đạt được với nỗ lực tối thiểu. Phạm vi chức năng độc đáo của giải pháp Novivom được hỗ trợ bởi các công nghệ liên kết được thiết kế đặc biệt để hoạt động trong các mạng lớn của lực lượng vũ trang. Kết hợp với khả năng thu thập dữ liệu bổ sung (luồng dữ liệu, syslog), AddNet là đối tác lý tưởng để xây dựng giám sát an ninh – SOC.