THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ

Tên doanh nghiệp

Micro Focus

Danh vị tài trợ

Nhà tài trợ Hội thảo

Địa chỉ

Tel

Fax
Website www.microfocus.com/en-us/home
GIỚI THIỆU

Chúng tôi là một công ty phần mềm doanh nghiệp toàn cầu giúp bạn điều hành và chuyển đổi doanh nghiệp của mình: Tại Micro Focus, chúng tôi giúp bạn điều hành và chuyển đổi doanh nghiệp của mình. Được thúc đẩy bởi sự đổi mới lấy khách hàng làm trung tâm, phần mềm của chúng tôi cung cấp các công cụ quan trọng bạn cần để xây dựng, vận hành, bảo mật và phân tích doanh nghiệp. Theo thiết kế, các công cụ này thu hẹp khoảng cách giữa các công nghệ hiện có và mới nổi, điều đó có nghĩa là bạn có thể đổi mới nhanh hơn, ít rủi ro hơn trong cuộc đua chuyển đổi kỹ thuật số.

Chúng tôi cung cấp một giải pháp nhanh, rủi ro thấp để chuyển đổi kỹ thuật số: Số hóa đã thay đổi mọi thứ. Các tổ chức đang sự dụng tối ưu sức mạnh của CNTT để cải tiến siêu tốc. Nhưng khi bạn tranh giành để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên nên tảng kỹ thuật số, bạn cũng cần giữ cho doanh nghiệp của mình hoạt động trơn tru. Cuối cùng, các giải pháp của chúng tôi giúp việc chuyển đổi kỹ thuật số bao gồm bốn lĩnh vực chính:

Chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện đáp ứng tất cả các nhu cầu chuyển đổi kỹ thuật số của bạn: Quản lý phân phối ứng dụng / Quản lý hoạt động CNTT / Bảo mật / Phân tích & Dữ liệu lớn / Quản lý thông tin & Quản trị / Hiện đại hóa ứng dụng & Kết nối. Trong cuộc đua chuyển đổi kỹ thuật số, các giải pháp của chúng tôi mang đến cho bạn một lợi thế rõ ràng.

SẢN PHẨM

ArcSight & Fortify có một lịch sử lâu dài về việc bảo vệ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới bằng cách cho phép khách hàng hiểu biết rõ ràng và toàn diện giúp giảm thiểu các vi phạm an ninh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự chuyển đổi kỹ thuật số hiện đại xuất hiện những thách thức và mối đe dọa mới. Làm thế nào để các doanh nghiệp giảm sự phức tạp tại thời điểm bùng nổ dữ liệu lớn, quy mô để giải quyết một loạt các mối đe dọa toàn cầu và các yêu cầu ứng dụng mới, giảm các hoạt động sử dụng nhiều tài nguyên thông qua hiệu quả cao hơn bằng cách làm nhiều hơn với ít hơn?

Lắng nghe các nhà lãnh đạo sản phẩm và giải pháp về các khả năng cốt lõi cần thiết cho SecOps thành công trong bối cảnh CNTT hiện đại, bao gồm cả những cải tiến mới nhất để hỗ trợ các lộ trình chuyển đổi kỹ thuật số cho các doanh nghiệp ngày nay. Tổng quan này cũng bao gồm phần giới thiệu về Interset cho UEBA, thương vụ mua lại mới nhất của Micro Focus, cho phép phân tích nâng cao để phát hiện bất thường, cho phép Micro Focus giúp khách hàng của mình phát triển các hoạt động bảo mật thế hệ tiếp theo.

TIN TỨC