Tổng quan sự kiện

HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ NĂM 2019

 • 500+
  ĐẠI BIỂU
 • 700+
  LƯỢT KHÁCH THAM DỰ
 • 20+
  DIỄN GIẢ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
 • 30+
  ĐỐI TÁC TÀI TRỢ
 • 50+
  ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG

Trên thế giới, việc triển khai Chính phủ điện tử là xu thế tất yếu nhằm nâng cao tính minh bạch trong ho