ĐIỂM NHẤN Hội thảo

Sự kiện CPĐT năm nay đặt trong bối cảnh chính phủ đang thúc đẩy các hoạt động đầu tư, xây dựng, cải cách nhằm hoàn thiện hơn nữa cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin một cửa giai đoạn 2019 - 2020, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động nâng hạng chỉ số phát triển chính phủ điện tử.

Hội thảo đặt dưới sự chủ trì và điều hành trực tiếp của lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT cùng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Lần đầu tiên tổ chức tại Huế, sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn tiêu biểu trong chuỗi hoạt động ICT của khu vực miền Trung – Tây nguyên trong năm 2019. Dự kiến, thu hút hơn 500 lượt khách tham dự là lãnh đạo các tỉnh miền Trung - Tây nguyên, lãnh đạo các cơ quan phụ trách phát triển hệ thống CNTT tại tỉnh thành, sở ngành miền Trung, các chuyên gia CNTT và chuyên gia tư vấn về CPĐT, chuyển đổi số… trong nước và quốc tế.

Hội thảo đặt dưới sự chủ trì và điều hành trực tiếp của lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT cùng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Lần đầu tiên tổ chức tại Huế, sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn tiêu biểu trong chuỗi hoạt động ICT của khu vực miền Trung – Tây nguyên trong năm 2019. Dự kiến, thu hút hơn 500 lượt khách tham dự là lãnh đạo các tỉnh miền Trung - Tây nguyên, lãnh đạo các cơ quan phụ trách phát triển hệ thống CNTT tại tỉnh thành, sở ngành miền Trung, các chuyên gia CNTT và chuyên gia tư vấn về CPĐT, chuyển đổi số… trong nước và quốc tế.

PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH

    - Lộ trình và thách thức phát triển cổng dịch vụ công quốc gia.

    - Kinh nghiệm xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia tại Singapore.

    - Giải pháp tối ưu hóa hạ tầng hệ thống chính phủ điện tử và cổng dịch vụ trực tuyến quốc gia.

    - Thách thức tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin bộ ngành, địa phương và giải pháp phát triển hạ tầng chung góp phần phát triển cổng dịch vụ công quốc gia.

    - Phân tích phương thức tiếp cận, xây dựng hệ thống CPĐT tại Việt Nam – những khuyến nghị và đề xuất hệ thống chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động.

CHUYÊN ĐỀ 1

    - Định hướng chuyển đổi số làm nền tảng phát triển chính phủ số giai đoạn 2020 – 2025.

    - Thách thức chuyển đổi số đồng nhất hệ thống quản lý, cung cấp thông tin từ bộ, ban, ngành đến các địa phương

    - Các giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

    - Định hướng đầu tư công nghệ phục vụ phát triển cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin điện tử một cửa.

CHUYÊN ĐỀ 2

    - Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử - mô hình và những kiến nghị.

    - Tháo gỡ các nút thắt thể chế và pháp lý ở địa phương để thúc đẩy kết nối và liên thông thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

    - Kinh nghiệm cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động thu chi Tài chính.

    - Liên thông thủ tục hành chính trên không gian mạng – đánh giá thực trạng và khuyến nghị giải pháp.