Ông Antoine Cao

Chuyên gia Chính phủ điện tử

Chính phủ Pháp

CHỦ ĐỀ

Kết hợp giữa cổng thông tin điện tử của các Bộ, Tỉnh thành và cổng dịch vụ công – Kinh nghiệm của thành phố Lille và Lyon

TIỂU SỬ

Từ năm 2011: làm việc tại Tổng cục Công nghệ số và hệ thống thông tin-truyền thông của chính phủ tại Văn phòng Thủ tướng (Pháp).
Giám đốc chương trình e-accessibility
Đại diện của Pháp trong ban chỉ đạo kế hoạch hành động của Chính phủ điện tử (Digital Europe - Châu Âu số)
Đại diện của Pháp tại Ủy ban châu Âu CEF Telecoms: Cơ sở kết nối châu Âu (CEF) là một công cụ tài trợ chính của EU để thúc đẩy tăng trưởng, việc làm và khả năng cạnh tranh thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng ở cấp độ châu Âu.
Đại diện của Pháp tại Ủy ban châu Âu ISA2: chương trình ISA2 của Ủy ban châu Âu hỗ trợ phát triển các giải pháp công nghệ số cho phép các cơ quan hành chính công, doanh nghiệp và công dân ở châu Âu được hưởng lợi từ các dịch vụ công cộng xuyên biên giới và liên ngành.
Điều phối viên quốc gia Pháp cho Cổng thông tin một cửa châu Âu
Hơn 35 năm kinh nghiệm chuyên môn trong các hệ thống thông tin và truyền thông, bao gồm hơn 11 năm tại Bộ Ngân sách, Tài khoản công và Dịch vụ dân sự (Pháp)
- kiến trúc và đô thị hóa kỹ thuật các ứng dụng để thực hiện LOLF (luật tài chính)
- điều phối viên thực hiện và quản lý kỹ thuật của chương trình quản lý tài chính, kế toán và ngân sách nhà nước (chương trình CHORUS - 55.000 người dùng - ngân sách 1 tỷ euro)
Tốt nghiệp Đại học Paris Sud-Orsay, Tiến sĩ điện tử, xử lý dữ liệu và tự động hóa (1981)
Quản lý kỹ thuật cho các dự án liên Bộ (Pháp)
Chuyên gia về kiến trúc kỹ thuật cho hệ thống thông tin (hệ thống trọng yếu)

TỔNG QUAN

Làm sao để đưa các dịch vụ công tới người dân và doanh nghiệp hiệu quả và chất lượng? Bằng cách nào để đảm bảo dịch vụ tốt hơn đến người dân và doanh nghiệp, hướng đến số hóa dịch vụ? Làm sao để thúc đẩy cải cách hàng chính thông qua chiến lược Chính phủ điện tử?
Trong bài thuyết trình này, tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về cổng điện tử quốc gia “service.public.fr”.
SP.fr là một cổng thông tin cho tất cả công dân tham gia vào “cuộc sống hành chính” của mình. Cổng này nhằm mục đích cung cấp tất cả các thông tin và dịch vụ theo yêu cầu của người dân và chuyển đổi tổ chức quản trị một cách linh hoạt bằng cách đơn giả hóa thủ tục hành chính và lấy người dùng làm trung tâm.
SP.fr cung cấp quyền truy cập rất đơn giản vào một tập hợp đầy đủ các dịch vụ và thông tin có tính đến và/hoặc điều phối sự phức tạp của tổ chức quản trị.Điều này đòi hỏi, thông qua trang web:
• để giải phóng các cấp chính quyền khác nhau (cấp Bộ và địa phương),
• để che giấu sự phức tạp của một số ngành, cơ quan,
• để phối hợp các trang web hiện có và chủ sở hữu.
Phương thức lấy người dùng làm trung tâm này tập trung vào hiệu quả của các dịch vụ công ở:
• Việc sử dụng nhất quán và phối hợp các công nghệ với nhau;
• Quản trị nội bộ nhằm thúc đẩy và áp dụng các chiến lược Chính phủ điện tử trong chính quyền (dựa trên cấu trúc chuyên dụng và phương thức hợp tác INP - DCANT).
Tóm lại, cổng SP.fr cung cấp quyền truy cập dễ dàng vào các dịch vụ trực tuyến được yêu cầu nhiều nhất và đưa ra tất cả thông tin để thực hiện chúng, củng cố và đưa ra các trang web của chính phủ trong một điểm truy cập duy nhất và cung cấp một kênh lẻ để tiếp nhận ý tưởng/đóng góp xây dựng của người dân và tham gia xây dựng dịch vụ và chính sách tốt hơn với một nền tảng tương tác đơn giản.