Ông Đặng Hoàng Hải

Cục trưởng

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Bộ Công Thương

CHỦ ĐỀ

Tình hình phát triển Chính phủ điện tử/Dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Công Thương và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025

TIỂU SỬ

Ông Đặng Hoàng Hải đã có nhiều năm kinh nghiệm giữ vị trí lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước, với tầm nhìn chiến lược và bao quát với sự am hiểu thị trường
Năm 2008, Ông về công tác tại Bộ Công Thương trên cương vị Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh. Từ năm 2009 đến năm 2017, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ thị trường Châu Âu. Từ đầu năm 2018 đến nay, ông giữ chức Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.
Trong quá trình công tác, ông Hải không ngừng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Ông đã tốt nghiệp trình độ kỹ sư loại ưu tại Đại học mỏ Mát-xcơ-va năm 1985, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Tổng hợp Sydney - Ô-xtrây-li-a năm 1998, hoàn thành chương trình kỹ năng lãnh đạo tại trường Harvard Kennedy năm 2015. Ông hiện đang giữ chức vụ Uỷ viên thường trực của Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Công Thương. Ông phụ trách Chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách của Chính phủ về thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính phủ điện tử tại Bộ Công Thương.

TỔNG QUAN