ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ)   tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở, bảo đảm thống nhất, thông suốt, liên tục của nền hành chính quốc gia; kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

3. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa phận tỉnh Thừa Thiên – Huế.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

1. HỘI TRUYỀN THÔNG SỐ VIỆT NAM

Hội Truyền thông số Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ và quyết định số 316/QĐ-BNV ngày 09/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ Hội Truyền thông số Việt Nam.

Hội là tổ chức tự nguyện của cá nhân, tập thể hoạt động nghiên cứu, đào tạo, phổ biến, ứng dụng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực truyền thông số gồm:  những cá nhân có sở thích, khả năng, và có nhu cầu sử dụng các phương tiện thông tin, điện tử, thiết bị số trong hoạt động truyền thông; những doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu sử dụng các phương tiện điện tử, thiết bị số trong hoạt động truyền thông như: mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng truyền dẫn, trạm/thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện và thiết bị tích hợp khác được sử dụng để sản xuất, truyền dẫn, đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số và những người quan tâm đóng góp hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển truyền thông số của VN.

Hội là nơi bảo vệ quyền lợi, tập hợp ý kiến của các hội viên để phản ánh, kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực truyền thông số. Tư vấn, hỗ trợ, hợp tác, liên kết, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tham gia xây dựng các chiến lược, kế hoạch phát triển truyền thông số tại Việt Nam, góp phần thực hiện Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trước năm 2020” và hội nhập quốc tế thành công.

2. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập chính thức vào ngày 01/10/2004 trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông tại Quyết định số 3288/QĐ-UB ngày 22/9/2004 của UBND tỉnh. Sở có trụ sở chính thức tại số 36 Phạm Văn Đồng. Trải qua hơn 10 năm hoạt động và trưởng thành, đến nay Sở Thông tin và Truyền thông có 73 biên chế, với 33 công chức tại các phòng chuyên môn thuộc Sở và 40 biên chế viên chức. Về cơ cấu tổ chức: Sở Thông tin và Truyền thông gồm 07 phòng chuyên môn và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thành lập năm 2006) và Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử (thành lập năm 2010). Đến nay 02 Trung tâm này đã sát nhập thành 01 gọi là Trung tâm Giám sát điều hành Đô thị thông minh.

Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực trong quá trình hoạt động đã tham mưu cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh ban hành các Đề án, Quy hoạch thuộc các lĩnh vực Công nghệ thông tin, Bưu chính, Viễn thông, Xuất bản – In – Phát hành, … và nhiều văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực được phân công; chỉ đạo, triển khai tích cực, quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực quản lý, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng về cơ sở, đảm bảo cho các doanh nghiệp có môi trường hoạt động và cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và mở rộng các dịch vụ, chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh.

3. IDG VIETNAM & ASEAN

Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG) là tập đoàn hàng đầu thế giới về truyền thông, nghiên cứu và tổ chức sự kiện trong lĩnh vực công nghệ thông tin. IDG xuất bản hơn 300 báo và tạp chí chuyên về CNTT-TT tại 85 quốc gia như CIO, CSO, Computerworld, GamePro, InfoWorld, Macworld, Network World, và PC World. IDG hiện sở hữu một mạng lưới lớn nhất thế giới bao gồm hơn 450 trang thông tin điện tử trong các lĩnh vực công nghệ kinh doanh, công nghệ quản lý khách hàng, giải trí và trò chơi số.

Công ty cung cấp dịch vụ hàng đầu của IDG – IDG Connect – giúp kết nối các công ty công nghệ với các quan chức cấp cao, những người ra quyết định và các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

IDG là công ty hàng đầu trong tổ chức các sự kiện về công nghệ thông tin, với hơn 750 sự kiện như LinuxWorld Conference & Expo®, Macworld Conference & Expo®, DEMO®, IDC Directions…

IDC – nhánh chuyên nghiên cứu và tư vấn về thị trường CNTT-TT – Với hơn 850 nhà phân tích từ 50 quốc gia, IDC cung cấp cho giới chuyên môn trong nước, khu vực và trên toàn thế giới thông tin về các cơ hội và xu hướng công nghệ mới.

IDG Việt Nam, thành viên của IDG, được thành lập chính thức vào năm 2003 với tư cách là công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài, hoạt động trong các lĩnh vực Tổ chức Sự kiện, Xuất bản và Nghiên cứu Công nghệ. Thông qua một loạt các sự kiện Hội thảo và Triển lãm Ứng dụng CNTT có uy tín trong các lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Giáo dục, Mạng và Viễn thông, Quản lý Hành chính Công, Vietnam Computerworld Expo; Ấn phẩm báo chí như: PC World, Computerworld, IDG Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực CNTT-TT tại thị trường Việt Nam.