Giới thiệu sự kiện Hội thảo Quốc gia về
Chính phủ Điện tửHội thảo Quốc gia về Chính phủ Điện tử năm 2020 với chủ đề PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ THÚC ĐẨY DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HƯỚNG ĐẾN CHÍNH PHỦ SỐ - MÔ HÌNH & GIẢI PHÁP là nơi các lãnh đạo chính phủ, bộ ngành, tỉnh thành cùng các chuyên gia đại diện cho các tổ chức quốc tế như Liên hiệp quốc, các chuyên gia tư vấn, chuyên gia công nghệ thông tin trong nước và quốc tế cùng bàn bạc, thảo luận, đề xuất mô hình,tham mưu lộ trình và giới thiệu giải pháp công nghệ thông tin tiêu biểu nhằm góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện được mục tiêu kép, vừa phát triển hệ thống Chính phủ Điện tử và Cổng dịch vụ Công quốc gia, vừa hướng tới xây dựng nền Chính phủ Số và xa hơn là một quốc gia số.

Hội thảo gồm 1 phiên Báo cáo chính, tập trung giới thiệu mô hình, tư vấn lộ trình và giải pháp công nghệ nổi bật phục vụ chuyển đổi số Chính phủ Điện tử, với các bài báo cáo của UBND Thừa Thiên Huế, UBND TPHCM, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội. Tiếp theo là 3 phiên Chuyên đề diễn ra song song. Chuyên đề 1 có chủ đề CHUYỂN ĐỔI SỐ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN, GIAO NHẬN & KHO BÃI do ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu điều phối. Chuyên đề 2 có chủ đề CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC & HƯỚNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC 4.0 do ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều phối. Chuyên đề 3 có chủ đề CHUYỂN ĐỔI SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ & CHĂM SÓC SỨC KHỎE dự kiến sẽ do ông Lương Ngọc Khuê¸ Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế điều phối. Thành phần khách mời tham dự sự kiện:

35% khách mời & diễn giả là chuyên gia tư vấn, chuyên gia CNTT đến từ các công ty / tập đoàn có uy tín ở trong nước và quốc tế.. 30% khách mời & diễn giả là những lãnh đạo cấp cao đến từ khối chính phủ và khối doanh nghiệp—những người trực tiếp xây dựng chính sách, quy hoạch lộ trình phát triển chính phủ điện tử và đô thị thông minh. 30% khách mời là cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn trực tiếp xây dựng, điều hành hạ tầng chính phủ điện tử, đô thị thông minh. 5% khách mời là những người đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của chính phủ điện tử và đô thị thông minh tại Việt Nam.