Ông Hà Thái Bảo

Phó Tổng Giám đốc

Công ty Công nghệ thông tin VNPT - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

CHỦ ĐỀ

VNPT đồng hành cùng doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số

TIỂU SỬ

- 1996 – 1999: Nghiên cứu viên tại Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện.
- 2002-2005: Phụ trách phòng Mạng truyền thông và dịch vụ gia tăng, Trung tâm Công nghệ thông tin, Viện KHKT Bưu điện
- 2005 -2015: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và truyền thông – NEO.
- 2015 – 2019: Giám đốc Công ty phần mềm VNPT – Tổng công ty VNPT Vinaphone.
- 2019: Phó Tổng Giám đốc VNPT-IT
Ông Hà Thái Bảo, hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin VNPT, với gần 25 năm kinh nghiệm trong quản lý và trực tiếp nghiên cứu, phát triển, triển khai các hệ thống công nghệ thông tin trên nhiều lĩnh vực: viễn thông, bán lẻ, y tế, giáo dục, chính phủ điện tử... tiêu biểu như các hệ thống BSS, OSS cho VNPT; Hóa đơn điện tử - VNPT Invoice; Chứng thư số CA; Hệ thống thông tin bệnh viện VNPT HIS; Giải pháp vnEdu; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử iOffice; Trục liên thông dữ liệu quốc gia hiện đang được ứng dụng liên thông văn bản tại 95 cơ quan bộ ngành trung ương và tỉnh thành phố.

TỔNG QUAN