Ông Hà Thái Bảo

Phó Tổng Giám đốc

Công ty Công nghệ thông tin VNPT - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

CHỦ ĐỀ

Giải pháp định danh công dân điện tử hỗ trợ phát triển cổng dịch vụ công quốc gia

TIỂU SỬ

Ông Hà Thái Bảo, hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin VNPT, với gần 25 năm kinh nghiệm trong quản lý và trực tiếp nghiên cứu, phát triển, triển khai các hệ thống công nghệ thông tin trên nhiều lĩnh vực: viễn thông, bán lẻ, y tế, giáo dục, chính phủ điện tử... tiêu biểu như các hệ thống BSS, OSS cho VNPT; Hóa đơn điện tử - VNPT Invoice; Chứng thư số CA; Hệ thống thông tin bệnh viện VNPT HIS; Giải pháp vnEdu; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử iOffice; Trục liên thông dữ liệu quốc gia hiện đang được ứng dụng liên thông văn bản tại 95 cơ quan bộ ngành trung ương và tỉnh thành phố.

TỔNG QUAN

Hiện nay, nền kinh tế số Việt Nam đang tồn tại nhiều nhu cầu rất cấp thiết trong việc định danh và xác thực định danh công dân, tổ chức trong các giao dịch hành chính công và điện tử trực tuyến. Trong khi đó, Việt Nam chưa có một nền tảng định danh điện tử thống nhất của quốc gia, dẫn đến việc các dữ liệu định danh bị phân tán rời rạc và cô lập trong nhiều cơ sở dữ liệu của các bộ ngành địa phương và nhiều tổ chức của xã hội. Điều này dẫn đến những lãng phí, bất tiện không đáng có cho xã hội. Nhận ra nhu cầu đó, trong nghị quyết 17/NQ-CP của chính phủ, định danh và xác thực định danh điện tử được xác định là 1 nền tảng kỹ thuật quan trọng của xã hội để đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử và nền kinh tế số của Việt Nam. Văn phòng chính phủ, Bộ thông tin truyền thông và các bộ ban ngành khác đang cùng phối hợp để xây dựng được hành lang pháp lý và mô hình, tiêu chuẩn kỹ thuật của nền tảng định danh và xác thực điện tử của Việt Nam.
Theo định hướng đó, áp dụng các mô hình định danh của thế giới một cách linh hoạt theo điều kiện cụ thể của Việt Nam, VnConnect – 1 hợp phần của cổng dịch vụ công quốc gia – sẽ là nơi cung cấp môi trường xác thực, kết nối, chia sẻ thông tin định danh an toàn giữa nhiều hệ thống lưu trữ và cung cấp dịch vụ định danh của Việt Nam, tạo điều kiện cho người dân, tổ chức và các nhà cung cấp dịch vụ số có thể sử dụng được dịch vụ định danh điện tử một cách thuận lợi, an toàn, đáng tin cậy. Xây dựng và triển khai rộng rãi VnConnect sẽ là bước đầu tiên, tạo tiền đề để xây dựng được nền tảng định danh điện tử hoàn chỉnh của Việt Nam.