Bà Lê Ngọc Hân

Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

CHỦ ĐỀ

Kinh nghiệm triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử tại tỉnh Quảng Ninh

TIỂU SỬ

Bà Lê Ngọc Hân là thạc sỹ Báo chí, cử nhân Luật, nguyên là Phó Tổng biên tập Báo Quảng Ninh, từ năm 2016 đến nay về công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay, bà Lê Ngọc Hân đang giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

TỔNG QUAN

Hệ thống Một cửa điện tử thực hiện từ năm 2013, theo mô hình tập trung, được cài đặt và quản trị tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, được triển khai cho Trung tâm hành chính công tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh; 14/14 UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Trung tâm Hành chính công cấp huyện; 186/186 xã, phường, thị trấn. Đây là công cụ quan trọng giúp minh bạch hóa quá trình giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan quản lý nhà nước cho người dân, doanh nghiệp, cho phép người dân tham gia giám sát thực thi nhiệm vụ của cơ quan nhà nước. Đến nay, 100% thủ tục hành chính 3 cấp của tỉnh đã được thiết lập vào hệ thống phần mềm để hỗ trợ cán bộ thực thi công vụ, quản lý được công khai, minh bạch; đã có 2.284.442 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được nhập, quản lý và xử lý qua hệ thống.