Ông Nguyễn Phú Tiến

Phó Cục trưởng

Cục Tin học Hoá – Bộ TT&TT

CHỦ ĐỀ

Khung Kiến trúc chính phủ điện tử và hệ thống tiêu chuẩn kết nối phục vụ việc triển khai cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống một cửa điện tử

TIỂU SỬ

- Sinh ra tại Hải Dương,
- Tốt nghiệp kỹ sư kỹ thuật điện tử tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1994; tốt nghiệp thạc sỹ Điện tử - Viễn thông năm 2000.
- Làm giáo viên, Trưởng khoa Kỹ thuật Viễn thông- Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội đến năm 2003.
- Sau đó, công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây là Bộ Bưu chính Viễn thông) cho đến nay.
- Chủ trì xây dựng dự thảo các Chương trình, Kế hoạch quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước (các giai đoạn: 2009-2010, 2011-2015; 2016-2020), đã được phê duyệt tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 1605/QĐ-TTg, Quyết định số 1819/QĐ-TTg).
- Chủ trì xây dựng Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (Phiên bản 1.0).
- Tham gia Nhóm chủ trì xây dựng dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia.

TỔNG QUAN

- Giới thiệu về Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.
- Giới thiệu Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ/Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp Tỉnh.
- Vai trò của Kiến trúc Chính phủ điện tử trong kết nối, liên thông.
- Giới thiệu về các quy định hiện hành về các tiêu chuẩn kết nối phục vụ việc triển khai cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống một cửa điện tử, định hướng thời gian tới.