Bà Patrice Azan

Chuyên gia về Cổng thông tin số

Expertise France

CHỦ ĐỀ

TIỂU SỬ

Kể từ năm 2017: làm việc tại Expertise France, ban Chính phủ điện tử, chuyên gia về cổng điện tử.
Từ năm 2014 đến 2017: Biệt phái của Hội đồng vùng Seine-et-Marne, phát triển các công cụ kỹ thuật số nhăn đơn giản hóa quản trị quan hệ hành chính với công dân (cổng thông tin điện tử phối hợp, ứng dụng di động " My prefecture.fr ", hiện diện trên mạng xã hội).
Từ 2008 đến 2014: làm việc tại Tổng cục quản lý Nhà nước, giám đốc bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện các phương tiện đổi mới khác nhau trong lĩnh vực công: số hóa các thủ tục hành chính trong dịch vụ công cộng, sử dụng CNTT, phát triển quan hệ đối tác và tiêu chuẩn của thực hành sáng tạo trong khu vực công.
Từ năm 2006 đến 2008: làm việc tại Tổng cục Hành chính công, phụ trách các vấn đề Châu Âu.
Bà có hơn 15 năm kinh nghiệm công tác trong chính quyền địa phương và phối hợp với cấp nhà nước trong việc điều phối các chính sách công.
Tốt nghiệp Đại học Paris Dauphine, chuyên ngành Tổ chức và Quản lý (1992);
Chuyên gia về phương pháp phối hợp và trải nghiệm người dùng (UX) trong phát triển cổng thông tin công cộng (Pháp).

TỔNG QUAN