Ông Phạm Thế Trường

Tổng giám đốc

Microsoft Việt Nam

CHỦ ĐỀ

Phân tích phương thức tiếp cận, xây dựng hệ thống CPĐT tại Việt Nam – những khuyến nghị và đề xuất hệ thống chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động

TIỂU SỬ

Phạm Thế Trường – Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam
Ông Phạm Thế Trường hiện là Tổng Giám đốc của Microsoft Việt Nam. Ông chịu trách nhiệm cho các sản phẩm, dịch vụ và dịch vụ hỗ trợ của công ty trong nước, và quan trọng hơn là thúc đẩy công ty hiện tại chuyển đổi thành công ty nền tảng và năng suất hàng đầu thế giới.
Trước Microsoft, ông Trường từng làm việc tại SAP Vietnam với tư cách là Tổng Giám đốc. Trong 5 năm làm Giám đốc điều hành, ông Trường đã thúc đẩy thành công tăng trưởng hai chữ số cho SAP và xây dựng một nền tảng vững chắc bằng cách dẫn dắt công ty trên hành trình chuyển đổi kỹ thuật số.
Trước SAP, ông là Giám đốc Sales tại Oracle, nơi ông mở rộng việc áp dụng các công nghệ mới nhất của Oracle trên một số phân khúc thị trường tại Việt Nam. Ông Trường có bằng Thạc sĩ về Hệ thống thông tin và quản lý kinh doanh, ngoài ra ông còn tích cực tham gia vào những cộng đồng CNTT tại Việt Nam, hỗ trợ một số sáng kiến và hoạt động cho cộng đồng.

TỔNG QUAN