Ông Phan Thiên Định

Phó Chủ tịch

Ủy Ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

CHỦ ĐỀ

Tổng kết thực tiễn xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

TIỂU SỬ

Ông Phan Thiên Định từng là Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Ông Phan Thiên Định có trình độ Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật; trình độ Lý luận chính trị Cao cấp.

TỔNG QUAN

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh là mô hình giám sát, điều hành mới. Trung tâm có chức năng kết nối, phân phối và giám sát xử lý của các ngành, tương tác kết nối với người dân và chính quyền. Nội dung sẽ cung cấp những chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của tỉnh Thừa Thiên Huế trọng việc tổ chức triển khai thành công mô hình theo thực tiễn của địa phương.