Ông Syahrul Hafidz

Chuyên gia Giải pháp Chiến lược

Hewlett Packard Enterprise

CHỦ ĐỀ

Giải pháp tối ưu hóa hạ tầng chính phủ điện tử và cổng dịch vụ trực tuyến quốc gia

TIỂU SỬ

Syahrul Hafidz là một trong những Chuyên gia Giải pháp Chiến lược tại Hewlett Packard Enterprise. Ông dẫn đầu doanh số về giải pháp HPE cho khối Nhà nước tại Đông Nam Á.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm là nhà tư vấn CNTT, Syahrul đã hỗ trợ nhiều dự án chuyển đổi CNTT cho khách hàng khối Nhà nước; hỗ trợ họ nâng cao lợi thế cạnh tranh, năng suất và tăng trưởng kinh doanh từ việc đầu tư vào hệ thống CNTT. Chuyên môn chính của Syahrul là về Chiến lược CNTT, CNTT Lai và IoT & Kỹ thuật số.
Syahrul là một thành viên tích cực của The Open Group và Hiệp hội kiến trúc sư doanh nghiệp (AEA). Ông cũng được Hội đồng công nghệ Malaysia công nhận là một Chuyên gia về công nghệ. Hiện tại ông đang theo học bằng tiến sĩ tại một trường đại học ở Malaysia, chuyên ngành về IoT.

TỔNG QUAN