THÔNG CÁO BÁO CHÍ

HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 2019

Từ năm 2005, Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử là sự kiện thường niên, là diễn đàn uy tín hàng đầu, nơi các nhà lãnh đạo cấp cao đến từ các cơ quan ban ngành Chính phủ và các chuyên gia công nghệ có cơ hội gặp gỡ và thảo luận về chính sách đầu tư, giải pháp phát triển CNTT toàn diện thúc đẩy xây dựng hệ thống Chính phủ điện tử giúp Chính phủ nâng cao năng lực vận hành và quản lý quốc gia.

Ngày 26 tháng 7, tại Khách sạn Vinpreal Huế sẽ diễn ra Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2019. Hội thảo do IDG Vietnam phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức dưới sự chủ trì của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm nay, chủ đề hội thảo năm nay là “PHÁT TRIỂN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA VÀ GIẢI PHÁP TÍCH HỢP HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỬ GÓP PHẦN NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP”

Theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng chính phủ, việc xây dựng hạ tầng chính phủ điện tử tại Việt Nam trong năm 2019 đã có nhiều bước tiến quan trọng. Đầu tiên là việc Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 và đưa ra dự thảo Quyết định ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức thống nhất theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đã được triển khai tích cực, tiêu biểu như cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm xã hội, tài chính, tài nguyên môi trường… tạo nền tảng dữ liệu đồng nhất cho hệ thống chính phủ điện tử vận hành. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã triển khai kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, nhà nước đến các đơn vị (100% các bộ, ngành, tỉnh, thành phố; 93,4% quận, huyện, thị xã); nâng cấp băng thông, đảm bảo lưu lượng truyền tải không sử dụng vượt ngưỡng 50% (kết nối đường trục 02 mặt phẳng tốc độ 1,2 Gbps, kết nối liên tỉnh 50-400 Mbps) và sẵn sàng cung cấp dịch vụ IPv6 song song với việc từng bước tăng cường an ninh bảo mật cho hệ thống. Các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng có nhiều bước tiến. Đầu tiên là việc Văn phòng Chính phủ đang đẩy mạnh thiết lập Cổng Dịch vụ công quốc gia với 4 nội dung chính: Một là nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Hai là tích hợp dịch vụ công trực tuyến bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp; Ba là cung cấp nền tảng đăng nhập, thanh toán trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Bốn là nâng cấp hệ thống phản ánh, kiến nghị. Tính đến quý II năm 2019, chỉ riêng tại cấp địa phương đã cung cấp 43.369 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được triển khai, trong đó có 6.575 dịch vụ có phát sinh hồ sơ trực tuyến (15,16%), còn tại cấp bộ, ngành là 1.758 dịch vụ, trong đó có 506 dịch vụ có phát sinh hồ sơ trực tuyến (28,78%). Việc thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt cũng được chú trọng, Ngân hàng Nhà nước đã tích cực chỉ đạo các ngân hàng triển khai các công nghệ tiên tiến nhằm bảo đảm hoạt động thanh toán dịch vụ công được thuận tiện, nhanh chóng, an toàn.

Ngoài những bước tiến trên, về công tác lãnh đạo, Chính phủ đã đưa ra những chỉ đạo quyết liệt và ban hành văn bản định hướng phát triển chính phủ điện tử như Nghị quyết 17/NQ-CP. Theo nghị quyết được ban hành thì từ nay đến hết năm 2020, Chính phủ tập trung vào những nhiệm vụ ưu tiên sau đây: Một là đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử. Hai là hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia mang tính chất nền tảng. Ba là thiết lập các hệ thống ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và phục vụ quản lý điều hành của Chính phủ. Bốn là rà soát, sắp xếp lại và huy động mọi nguồn lực cả về tài chính và con người. Năm là phát huy vai trò người đứng đầu, nâng cao hiệu quả thực thi và trách nhiệm giải trình. Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử năm nay chính là bàn về những giải pháp có thể trợ giúp cho chính phủ trong việc thực hiện một phần nhiệm vụ thứ 3 trong Nghị quyết 17/NQ-CP là thiết lập các hệ thống ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và phục vụ quản lý điều hành của Chính phủ.

Xuất phát từ thực tế đó, Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử 2019 sẽ có một số nội dung đáng chú ý là giới thiệu lộ trình phát triển cổng dịch vụ công và khung kiến trúc chính phủ điện tử 2020-2025 của Chính phủ; Giới thiệu các mô hình kết hợp smart city và chính phủ điện tử của các nước phát triển trên thế giới; Giới thiệu mô hình, kinh nghiệm phát triển chính phủ điện tử tại các quốc gia phát triển Singapore, Pháp; Giới thiệu các hình thức hợp tác quốc tế nhằm phát triển chính phủ điện tử và thành phố thông minh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam; Giới thiệu các giải pháp xây dựng và hiện đại hóa cổng dịch vụ công trực tuyến, trong đó nhắm trọng điểm là giải pháp định danh điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt trong dịch vụ công trực tuyến và bảo mật cho chính phủ điện tử. Cụ thể, ngoài phiên Báo cáo chính, Hội thảo còn có 2 phiên Thảo luận chuyên đề với nội dung: “CHUYỂN ĐỔI SỐ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CHÍNH PHỦ SỐ: MÔ HÌNH & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ” và “CẢI CÁCH, TINH GIẢM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN”. Các chủ đề tiêu biểu bao gồm:

 • ∙ Lộ trình và thách thức phát triển cổng dịch vụ công quốc gia (diễn giả: Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ)
 • ∙ Khung kiến trúc chính phủ điện tử và hệ thống tiêu chuẩn kết nối phục vụ việc triển khai cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống một cửa điện tử (diễn giả: Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng, Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông)
 • ∙ Tổng kết thực tiễn xây dựng trung tâm giám sát đô thị thông minh tại Thừa Thiên Huế (diễn giả: Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế)
 • ∙ Hợp tác giữa Việt Nam – Hoa Kỳ trong xây dựng Đô thị thông minh (diễn giả: Timothy Liston, Quyền Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh)
 • ∙ Tích hợp chính phủ số và thành phố thông minh góp phần nâng cao năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp (diễn giả: Steven Furst, Chuyên gia về Chuyển đổi Chính phủ Số)
 • ∙ Kinh nghiệm xây dựng & triển khai hệ thống đánh giá mức độ hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính theo nghị định số 61/2018 NĐ-CP tại Tp. Hồ Chí Minh (diễn giả: Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch, UBND TP. Hồ Chí Minh)
 • ∙ Giải pháp xác thực điện tử hỗ trợ phát triển Cổng dịch vụ công quốc gia (diễn giả: Hà Thái Bảo, Phó Tổng giám đốc, Công ty Công nghệ thông tin VNPT - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam)
 • ∙ Kết hợp giữa cổng thông tin điện tử của các Bộ, Tỉnh thành và cổng dịch vụ công – Kinh nghiệm của thành phố Lille và Lyon (diễn giả: Herve Le Bars, Chuyên gia Chính phủ điện tử, Công ty Expertise France)
 • ∙ Kinh nghiệm phát triển chính phủ điện tử của Singapore: Điểm đến hay Hành trình? (diễn giả: Weichoong Lam, Tổng Giám đốc, Veros Consulting)
 • ∙ Những cơ hội đến từ thanh toán chính phủ (diễn giả: Đặng Tuyết Dung, Giám đốc, Visa tại Việt Nam & Lào)
 • ∙ Liên thông thủ tục hành chính trên không gian mạng – đánh giá thực trạng và khuyến nghị giải pháp (diễn giả: Đỗ Thanh Huyền, Chuyên gia phân tích chính sách công, Chương trình phát triển Liên hợp quốc)
 • ∙ Tháo gỡ các nút thắt thể chế và pháp lý ở địa phương để thúc đẩy kết nối và liên thông thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến (diễn giả: Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam)

Tổng cộng, sẽ có 21 diễn giả là chuyên gia, nhà quản lý, lãnh đạo các đơn vị quản lý nhà nước về chính phủ điện tử, các đơn vị tư vấn và xây dựng, phát triển giải pháp công nghệ trong nước và quốc tế tham gia báo cáo, trình bày tại hội thảo.

Diễn ra song song với hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử là triển lãm các thành tựu công nghệ phục vụ việc xây dựng hạ tầng hệ thống, giải pháp phát triển Chính phủ điện tử và các công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt phục vụ cổng dịch vụ công quốc gia, các giải pháp phát triển thành phố thông minh... Cụ thể, các công ty, tập đoàn tham gia triển lãm năm nay là các công ty công nghệ HPE và Dell Technologies giới thiệu các giải pháp, công nghệ phục vụ việc xây dựng thành phố thông minh, Tập đoàn Samsung Vietnam giới thiệu giải pháp bảo mật Samsung Knox góp phần đảm bảo an toàn thông tin và chuyển đổi chính phủ điện tử, VNPT trình diễn các giải pháp định danh điện tử cùng một số giải pháp phục vụ chính phủ điển tử, Vietinbank đưa ra mô hình giải pháp tích hợp thanh toán không dùng tiền mặt vào cổng dịch vụ công trực tuyến, Hyperlogy giới thiệu 6 giải pháp phục vụ việc định danh công dân và phân luồng xử lý thông tin phục vụ cổng dịch vụ công trực tuyến, SaoBacDau Group với các dịch vụ và ứng dụng phục vụ vận hành hệ thống chính phủ điện tử, Polycom các sản phẩm phục vụ công tác truyền hình trực tuyến…

Đăng ký xác nhận tham dự và đưa tin tại hội thảo:
Ông Nguyễn Hữu Lương | Phó Trưởng phòng Thông tin, báo chí, xuất bản, Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế | DĐ: 0905566556 | Email: nhluong.stttt@thuathienhue.gov.vn
Bà Nguyễn Phương Ngọc | Phụ trách Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam | DĐ: 098.22.96.998 | Email: ngocnp@ips.org.vn

Thông tin chi tiết Nội dung hội thảo, vui lòng truy cập:
Nội dung chi tiết Hội thảo eGov 2019

Đăng ký nhận thông tin hội thảo Ông Hồ Thủy Sơn | Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin & Truyền thông