Ông Timothy Liston

Quyền Tổng lãnh sự

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh

CHỦ ĐỀ

Hợp tác giữa Việt Nam-Hoa Kỳ trong xây dựng Đô thị thông minh

TIỂU SỬ

Tim Liston là Quyền Tổng Lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông vừa kết thúc nhiệm kỳ 3 năm của mình tại Phái đoàn Thường trực Hoa Kỳ với các Tổ chức Quốc tế tại Vienna (UNVIE) với vai trò là Phó tham tán phụ trách các vấn đề Quốc tế về Năng lượng nguyên tử. Ông từng là Phó phòng Chính trị tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2013, phụ trách về các vấn đề liên quan đến Biển Đông, chính trị trong nước và các vấn đề liên quan đến chính trị quốc phòng. Ông từng phụ trách xử lý các danh mục đầu tư cho khu vực Đông Nam Á tại Trụ sở Chính trị Quốc phòng An ninh khu vực và chuyển giao vũ khí và ông đã phục vụ tại Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Berlin và Vilnius. Trước khi gia nhập phái đoàn ngoại giao, ông là một nhà nghiên cứu tại tổ chức RAND Corporation. Tim có bằng Thạc sĩ về Chính sách An ninh Quốc tế của Khoa Quốc tế và các vấn đề Công thuộc Đại học Columbia và có bằng Cử nhân Quan hệ Quốc tế và Ngôn ngữ học – tiếng Đức từ Đại học Wisconsin-Madison.

TỔNG QUAN

Vào ngày 01 tháng 08 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định phê duyệt Đề án Phát triển Thành phố Thông minh Bền vững giai đoạn 2018-2025 với tầm nhìn đến năm 2030. Trong hành trình hướng đến phát triển những thành phố thông minh, bao gồm trong lĩnh vực Chính phủ điện tử, Việt Nam cần có sự hợp tác và hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Hoa Kỳ, trong cả hai khu vực công và tư, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong suốt hành trình này, cung cấp nhiều hình thức hỗ trợ và tư vấn chuyên môn, từ hỗ trợ kỹ thuật đến hỗ trợ tài chính đến tài trợ cho việc quy hoạch và những dự án thí điểm để giúp việc xây dựng những thành phố thông minh. Trong ba năm qua, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Nhóm Công ty Công nghệ Thành phố Thông minh Hoa Kỳ-Việt Nam, đã hợp tác với các tỉnh và thành phố trên khắp Việt Nam để tổ chức 12 hội thảo lớn tại địa phương và tổ chức ba phái đoàn bao gồm các quan chức Việt Nam đến Hoa Kỳ để giới thiệu những công nghệ liên quan đến thành phố thông minh tốt nhất trên thế giới, gặp gỡ các chuyên gia trong khu vực công và tư của Hoa Kỳ, và tìm hiểu về những cách thức để tăng cường hợp tác Hoa Kỳ-Việt Nam trong lĩnh vực trọng yếu này. Những sáng kiến này là một ví dụ rõ nét về thành công mà Hoa Kỳ và Việt Nam có thể đạt được cùng nhau, và những thành công sẽ có tác động tích cực đến những công dân địa phương. Hãy làm việc cùng nhau để xây dựng những thành phố thông minh tại Việt Nam!