Ông Trần Thanh Hải

Phó Cục trưởng

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

CHỦ ĐỀ

Cải cách Thủ tục hành chính góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chính phủ điện tử phục vụ công tác xuất nhập khẩu tại Việt Nam

TIỂU SỬ

Ông Trần Thanh Hải đã trải qua nhiều công việc tại các đơn vị khác nhau của Bộ Công Thương như Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế. Ông đã có quá trình tham gia sâu vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, có hiểu biết sâu rộng về các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế. Ông cũng là người am hiểu và nhiệt thành với lĩnh vực công nghệ thông tin, thương mại điện tử và logistics. Từ năm 2004 đến năm 2007, ông là Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại điện tử của Bộ Thương mại, trước khi đến công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại Italia với chức danh Tham tán Thương mại từ giữa năm 2007. Từ năm 2012, ông là Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương.
Trần Thanh Hải là tác giả của một loạt đầu sách về hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có những quyển đã tái bản 2 đến 3 lần như Từ điển ASEAN, Hỏi đáp về Hợp tác kinh tế ASEAN, Hỏi đáp về WTO. Ông cũng là người viết nhiều bài báo liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, công nghệ thông tin, chính sách công, logistics. Ấn phẩm gần đây nhất của ông là quyển Hỏi đáp về Logistics.
Trần Thanh Hải có 2 bằng cử nhân. Năm 2003, ông đã lấy bằng thạc sỹ về quản trị công tại Trường Hành chính Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS).
Trong giai đoạn 2000-2007, ông có nhiều nỗ lực trong việc truyền bá ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam. Hiện nay, ông đang hỗ trợ mạnh mẽ cho việc phát triển dịch vụ logistics. Ông đưa ra nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về logistics và chủ trì một nhóm chuyên gia biên soạn Báo cáo Logistics Việt Nam xuất bản hàng năm.
Ông là người biên soạn chính Kế hoạch hành động phát triển dịch vụ logistics đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 14/2/2017.

TỔNG QUAN