Bà Trần Thị Lan Hương

Chuyên gia Quản trị Công cấp cao Senior

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

CHỦ ĐỀ

Yếu tố nền tảng cho cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả

TIỂU SỬ

Bà Trần Thị Lan Hương hiện là Chuyên gia quản trị công cấp cao của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam. Công việc của Hương tập trung vào phân tích, tư vấn về cải cách thể chế và quản trị nhà nước, bao gồm nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực công, tiếp cận thông tin, tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình. Gần đây, cô cũng làm việc với các cơ quan Chính phủ cấp Trung ương và địa phương nhằm thúc đẩy dữ liệu mở và quản trị trong thời đại số.
Nhóm Ngân hàng Thế giới là một trong những nguồn tài trợ và kiến thức lớn nhất thế giới cho các nước đang phát triển. Nhóm Ngân hàng Thế giới hoạt động trong mọi lĩnh vực phát triển chính. Nó cung cấp một loạt các sản phẩm tài chính và hỗ trợ kỹ thuật và giúp các quốc gia chia sẻ và áp dụng kiến thức và giải pháp sáng tạo cho những thách thức mà họ phải đối mặt.
Trước khi làm việc cho Ngân hàng thế giới, Hương làm trong lĩnh vực quản trị và quyền con người ở Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội. Ở Đại sứ quán Phần Lan, cô quản lý các dự án nhỏ nhằm cải thiện tiếp cận thông tin, tăng chất lượng dịch vụ công cho người dân. Cô nhận bằng Thạc sĩ Nghiên cứu phát triển, chuyên ngành Chính sách công của trường Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand.

TỔNG QUAN