Bà Trần Thị Minh Đức

Phó Tổng giám đốc

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)

CHỦ ĐỀ

Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thông thông tin một cửa

TIỂU SỬ

Bà Trần Thị Minh Đức hiện là Hàm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Vận hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động thanh toán, tài trợ thương mại, quản lý tiền mặt và quản lý chất lượng của ngân hàng.
Với hơn 30 năm gắn bó với VietinBank, bà rất có kinh nghiệm trong việc triển khai hiện đại hóa ứng dụng CNTT với mục đích cải thiện các sản phẩm ngân hàng, đặc biệt là các kênh kinh doanh hiện đại, tự động và hiệu quả. Bà đóng vai trò quan trọng trọng việc triển khai các dự án trọng điểm dài hạn của ngân hàng như Core Incas, Contact Center và đặc biệt là dự án thay thế Core Banking. Các dự án nói trên góp phần rất quan trọng trong việc mang lại giá trị tích cực, to lớn cho các khách hàng VietinBank về chất lượng và hiệu quả dịch vụ.
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Việt Bỉ, Cử nhân Ngân hàng, Cử nhân Luật.

TỔNG QUAN