Ông Trương Gia Bình

Thành viên Ủy ban Chính phủ diện tử

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tập đoàn FPT

CHỦ ĐỀ

TIỂU SỬ

Ngày 13/09/1988, ông Trương Gia Bình đã cùng với 12 nhà khoa học khác của Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn để thành lập FPT. Trong suốt quá trình phát triển, ông luôn là linh hồn, là người tập hợp lực lượng và luôn đưa ra những định hướng chiến lược quan trọng trong từng giai đoạn để giữ vững sự tăng trưởng vượt bậc của FPT.
Dưới sự dẫn dắt của ông, FPT đã trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu của Việt Nam và đang tiên phong chuyển đổi số hướng đến mục tiêu kép là vừa góp phần quan trọng vào phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa trở thành doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu.
Không chỉ là nhà lãnh đạo doanh nghiệp, ông còn là người có tâm huyết với đất nước và có ảnh hưởng đến các chính sách của Chính phủ về việc Việt Nam chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số.
Ông đã và đang nắm giữ những chức vụ quan trọng như: Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Thành viên hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Công nghiệp điện toán Châu Á - Châu Đại Dương ASOCIO, Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Thành phố thông minh ASOCIO, Chủ tịch Câu lạc Bộ Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao - Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT,…

TỔNG QUAN