Ông Vũ Kiêm Văn

Giám đốc CNTT

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

CHỦ ĐỀ

TIỂU SỬ

Ông Vũ Kiêm Văn là chuyên gia với hơn 15 năm kinh nghiệm phát triển các hệ thống công nghệ thông tin, thương mại điện tử, mạng xã hội trong đó có hơn 7 năm tham gia công tác quản lý nhà nước tại Bộ Thông tin và Truyền thông, làm Tổ trưởng Tổ triển khai CNTT của Văn phòng Bộ; từng đạt các giải thưởng Trí tuệ Việt Nam, Nhân tài đất Việt.
Hiện nay ông Vũ Kiêm Văn làm Giám đốc Công nghệ thông tin của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đồng thời còn là Phó Tổng thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA); Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam.

TỔNG QUAN