Ông Arthur Fernandez

Giám đốc

Jcurve Solutions Asia

CHỦ ĐỀ

Xu hướng gia tăng trải nghiệm khách hàng thông qua tài chính số

TIỂU SỬ

Arthur có hơn 30 năm kinh nghiệm quốc tế bao gồm các hoạt động kinh doanh hợp lý, tăng năng suất và thiết lập kỷ luật trong quản lý kinh doanh.
Arthur đã thiết kế và phát triển các giải pháp và dịch vụ cho các tổ chức trong các ngành tài chính, ngân hàng, xây dựng, y tế, thương mại, bán lẻ, hậu cần, sản xuất, ngành công nghiệp xã hội phi lợi nhuận.
Với nền tảng vững chắc bằng kinh nghiệm làm việc với các công ty khởi nghiệp thông qua các tổ chức đa quốc gia, Arthur đã quản lý các công ty ở Anh, Úc và Châu Á.
Arthur có niềm đam mê về công nghệ, thay đổi kinh doanh và các chiến lược đầu tư có tác động.

TỔNG QUAN