THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ

Tên doanh nghiệp

ASG Technologies

Danh vị tài trợ

Tài trợ Hội thảo

Địa chỉ

708 Goodlette-Frank Road North, Naples, FL 34102, United States

Tel

+1 800-932-5536

Fax
Website www.asg.com
GIỚI THIỆU

ASG Technologies là công ty phần mềm toàn cầu đã được trao giải thưởng, được công nhận và thẩm định bởi các chuyên gia phân tích trong ngành. ASG Technologies cung cấp nền tảng tích hợp duy nhất và giải pháp đầu cuối linh hoạt cho doanh nghiệp cung cấp thông tin. Các giải pháp quản lý thông tin của ASG nắm bắt, quản lý, điều hành và cho phép các công ty nắm rõ và hỗ trợ tất cả các loại tài sản thông tin (có cấu trúc và không cấu trúc) và luôn tuân thủ. Các giải pháp quản lý hệ thống CNTT của ASG đảm bảo rằng các hệ thống và cơ sở hạ tầng hỗ trợ vòng đời thông tin luôn có sẵn và hoạt động như mong đợi. ASG có hơn 3.500 khách hàng trên toàn thế giới tại các thị trường hàng đầu bao gồm Dịch vụ Tài chính, Y tế, Bảo hiểm và Chính phủ. Ghé thăm chúng tôi tại ASG.com, LinkedIn, Twitter và Facebook.

SẢN PHẨM

Enterprise Information Management Content Services

Cho phép doanh nghiệp của bạn với các dịch vụ nội dung của ASG, cung cấp quản lý và phân phối nội dung thống nhất và đơn giản cho tất cả các loại nội dung, kích thước hoặc nền tảng thông qua nền tảng dịch vụ đám mây có thể khái thác được để đáp ứng nhu cầu tải web.

Mobius Content Services của ASG hoạt động để nắm bắt, quản lý và truyền tải nội dung và tài sản kỹ thuật số được tạo bởi con người, ứng dụng và máy móc ở quy mô web. Thông tin có sẵn trong toàn bộ vòng đời cùng với sự kiểm soát dựa trên chính sách để chi phối và bảo mật những thông tin người dùng có thể truy cập, sửa đổi và quản lý.

Mobius Content Services liên kết các cửa hàng nội dung trên các ứng dụng và kho lưu trữ thông tin kinh doanh để cung cấp một cái nhìn duy nhất về nội dung doanh nghiệp. Thiết kế trực quan đơn giản của quy trình công việc cung cấp nội dung trong ngữ cảnh của một công việc riêng lẻ và cung cấp giao diện người dùng dựa trên trình duyệt hiện đại dành cho tất cả các loại thiết bị. Mobius Content Services được thiết kế để triển khai trên đám mây, tại cơ sở hoặc trong cấu hình lai.

Tìm hiểu thêm về Dịch vụ nội dung ASG here

Data Intelligence

Dữ liệu thúc đẩy công ty thông tin và sử dụng dữ liệu hiệu quả đòi hỏi sự thật và niềm tin phải phù hợp với yêu cầu tuân thủ và hiểu biết sâu của doanh nghiệp. ASG Data Intelligence cho phép người dùng nhanh chóng và tự tin đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu có ảnh hưởng đáng kể đến thành công của doanh nghiệp.

Bạn có cung cấp đúng thông tin đúng cho đúng người vào đúng thời điểm không? Bạn có thể tin tưởng vào dữ liệu của chính bạn? Bạn có tuân thủ các quy định không? ASG Data Intelligence là một nền tảng thích ứng cho việc tuân thủ dữ liệu và sự linh hoạt trong kinh doanh, từ đó cung cấp nền tảng để tìm kiếm, hiểu, chia sẻ, quản lý và phân tích dữ liệu đáng tin cậy trên toàn bộ dữ liệu.

Data Intelligence: Tuân thủ, Báo cáo & Phân tích và Quản trị dữ liệu

ASG Data Intelligence (DI) hỗ trợ tuân thủ liên quan đến dữ liệu, các sáng kiến Quản trị dữ liệu và cũng cải thiện báo cáo và phân tích. Với DI, doanh nghiệp có thể sử dụng dữ liệu một cách an toàn để đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn nhanh hơn và các nhóm tuân thủ có thể giảm rủi ro liên quan đến dữ liệu và giải quyết mọi vấn đề về dữ liệu.

Tìm hiểu thêm về Dịch vụ nội dung ASG: Data Inventory, Data Lineage, Impact Analysis, Regulatory Compliance, Business Glossary, Reference Data Management and Data Catalog.

TIN TỨC

EVOLVE19 sẽ cung cấp cho khách hàng và đối tác của ASG các chiến lược và giải pháp mới để tăng tốc đổi mới và thành công trong môi trường kỹ thuật số phức tạp ngày nay Link

ASG Technologies tăng cường giải pháp Data Intelligence cùng với Additional Big Data và Cloud Analyzers. Link

ASG Technologies cải tiến dịch vụ nội dung Mobius để phù hợp với tốc độ phát triển liên kết nhu cầu của người dùng doanh nghiệp. Link