THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ

Tên doanh nghiệp

Tạp chí An toàn thông tin

Danh vị tài trợ

Bảo trợ truyền thông

Địa chỉ

Số 105 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Tel

0243. 3835. 7975

Fax
Website www.antoanthongtin.vn
GIỚI THIỆU

Tạp chí An toàn thông tin là cơ quan báo chí chuyên ngành duy nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin. Tạp chí tuyên truyền về chủ chương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin.

Hội đồng biên tập của Tạp chí là các nhà quản lý, các nhà khoa học có uy tín đến từ các đơn vị, các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo và các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT và An toàn thông tin trong nước và quốc tế.

SẢN PHẨM

Tạp chí An toàn thông tin có các loại hình ấn phẩm đa dạng: Tạp chí in, Trang thông tin điện tử, Chuyên san Nghiên cứu khoa học và công nghệ, và Bản tin video trên trang thông tin điện tử. Nội dung của Tạp chí luôn tiếp cận những vấn đề mang tính thời sự cả về khoa học và thực tiễn trên thế giới.

Tạp chí chuyên cung cấp dịch vụ truyền thông cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bảo mật, an toàn thông tin. Ngoài ra, Tạp chí là đơn vị bảo trợ truyền thông cho nhiều sự kiện lớn về bảo mật và an toàn thông tin trên cả nước.

TIN TỨC