THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ

Tên doanh nghiệp

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á

Danh vị tài trợ

Tài trợ Hội thảo

Địa chỉ

Số 117 đường Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An

Tel

038 3844277

Fax
Website www.baca-bank.vn
GIỚI THIỆU

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) cung cấp đầy đủ và toàn diện các dịch vụ tài chính - ngân hàng như: Dịch vụ tài khoản nội tệ và ngoại tệ, Dịch vụ thanh toán trong và ngoài nước, Dịch vụ tiền gửi - tiết kiệm, Dịch vụ tín dụng - cho vay, Dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử, Dịch vụ bảo lãnh thanh toán và tài trợ thương mại, Dịch vụ kinh doanh ngoại hối, Dịch vụ bảo hiểm… Chất lượng và hiệu quả hoạt động của BAC A BANK luôn được khẳng định và phát triển theo hướng ngày càng hiện đại, bền vững với hệ thống mạng lưới được củng cố và mở rộng trên quy mô toàn quốc.

Kiên trì theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ tài chính, BAC A BANK đặc biệt chú trọng hoạt động tư vấn đầu tư với các dự án mang tính an sinh xã hội. Với tiêu chí không tối đa hóa lợi nhuận mà hợp lý hóa lợi ích, các dự án do BAC A BANK tư vấn đầu tư đều hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng sống như chế biến thực phẩm sạch hay các bệnh viện và trường học đạt tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Đây là những lĩnh vực tạo ra giá trị cốt lõi, thân thiện với môi trường, đồng thời hướng tới một tương lai phát triển bền vững.

SẢN PHẨM

Ngay từ khi mới thành lập, BAC A BANK đã theo đuổi định hướng xuyên suốt là tập trung tư vấn đầu tư và cấp tín dụng cho các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, nông thôn, y tế, giáo dục và các ngành phụ trợ cho nông nghiệp, góp phần kiến tạo một hệ sinh thái xanh - sạch. Theo đó, 2 trong 5 giá trị cốt lõi của Ngân hàng là tiên phong đưa công nghệ cao vào nông nghiệp, nông thôn để góp phần củng cố trình độ sản xuất, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong xu thế toàn cầu hóa; đáng tin cậy, thân thiện với môi trường, lấy chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng làm tiêu chí phấn đấu, đặc biệt, các dự án tư vấn đầu tư đều đặt chất lượng môi trường lên hàng đầu. BAC A BANK đã có những bước đi bài bản trong triển khai chính sách tín dụng xanh. Ngân hàng xây dựng danh mục các dự án mang tính phát triển bền vững, có tác động tích cực đến môi trường để ưu tiên tư vấn đầu tư và cấp tín dụng, sau đó tiến hành thẩm định các yếu tố dự án có thể tác động đến môi trường tự nhiên và an sinh xã hội trong quá trình ra quyết định tư vấn đầu tư và cấp tín dụng. BAC A BANK cũng thường xuyên đánh giá hiệu quả triển khai dự án trên khía cạnh thân thiện với môi trường, bổ sung hoàn thiện các gói sản phẩm phục vụ “tín dụng xanh” như cấp tín dụng cho doanh nghiệp nôngnghiệp công nghệ cao, cấp tín dụng cho hợp tác xã, liên minh hợp tác nông nghiệp, cho vay nông dân sản xuất rau, củ, quả… BAC A BANK có 5 nhóm dự án tiêu biểu thân thiện với môi trường để tập trung tư vấn đầu tư, bao gồm các dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung; các dự án bảo tồn, sản xuất dược liệu sạch và hương liệu tự nhiên; các dự án trồng, xuất khẩu rau và gạo chất lượng cao; dự án nhà máy chế biến gỗ và phát triển rừng bền vững; các dự án nhà máy nước tinh khiết và nước hoa quả.

Theo đúng định hướng ưu tiên phát triển tín dụng trong các ngành nghề phát triển bền vững, cơ cấu tín dụng từ năm 2009 đã có sự thay đổi mạnh mẽ, tỷ trọng cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, y tế và giáo dục liên tục tăng và từ năm 2013 đến nay luôn chiếm trên 50% tổng dư nợ của Ngân hàng. Tại thời điểm 30/6/2019, tỷ trọng cho vay lĩnh vực này đạt 57,11%; tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng là 0,72%, một mức rất thấp so với trung bình ngành. Sáu tháng đầu năm nay, tổng số lượng dự án, phương án tín dụng xanh là 284; số lượng khách hàng được cấp tín dụng xanh là 286; dư nợ tín dụng xanh là 20.577 tỷ đồng; dư nợ tín dụng xanh trên tổng dư nợ đạt 30%. Ngoài ra, tổng giá trị đầu tư đạt 20.247 tỷ đồng, tương đương 19,83% tổng tài sản. Để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, BAC A BANK đã thực hiện rà soát toàn bộ các khoản mục đầu tư, nâng cao hiệu quả và kiểm soát các chỉ số an toàn theo tiêu chuẩn, chuẩn mực mới do Ngân hàng Nhà nước quy định; đồng thời, đảm bảo tập trung vốn cho lĩnh vực ưu tiên theo định hướng chiến lược.

TIN TỨC