Giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu năm 2019

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Năm 2018, Tỷ lệ dư nợ bán lẻ (không bao gồm SMEs) trên Tổng dư nợ đạt 32% và trong 8 tháng đầu năm 2019 đạt 33,4%. Tổng thu nhập từ hoạt động bán lẻ (không bao gồm SMEs) trên tổng thu nhập của ngân hàng trong 8 tháng đầu năm 2019 là 71%. Tổng số lượng khách hàng cá nhân 8 tháng đầu năm 2019 là gần 12,5 triệu, tăng 8% so với năm 2018.
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB bank)

Tổng thu nhập từ hoạt động bán lẻ (không bao gồm SMEs) trên Tổng thu nhập của ngân hàng năm 2018 là 20%; tỉ trọng doanh số bán lẻ trên tổng doanh thu ngân hàng năm 2018 đạt 27,5%. Tổng dư nợ khách hàng cá nhân năm 2018 đạt gần 75 ngàn tỉ và trong 9 tháng đầu năm 2019 đã đạt 88 ngàn tỉ.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank)

Năm 2018, Tỷ lệ dư nợ bán lẻ (không bao gồm SMEs) trên tổng dư nợ của Sacombank đạt hơn 62%. Tổng lượng khách hàng cá nhân sau 6 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 5,2 triệu. Tổng dư nợ khách hàng cá nhân năm 2018 đạt hơn 152 ngàn tỉ và trong 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt gần 168 ngàn tỉ đồng.