Giải thưởng Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng năm 2019

Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

Phát huy trách nhiệm xã hội với cộng đồng, Agribank luôn chú trọng triển khai nhiều hoạt động xã hội từ thiện, ưu tiên lĩnh vực giáo dục, y tế, xây nhà tình nghĩa, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Hết năm 2018, đã có trên trên 2.800 tỷ đồng được Agribank dành cho các hoạt động vì cộng đồng.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

Năm 2018, SHB đã chi 67 tỷ đồng và dự kiến năm 2019 là 70 tỷ đồng cho các hoạt động xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, Tri ân gia đình có công với cách mạng, Giáo dục thế hệ trẻ, Phát triển thể thao, Bảo vệ môi trường...