Giải thưởng Ngân hàng Hỗ trợ đầu tư cho Nông nghiệp công nghệ cao năm 2019

Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

Từ cuối năm 2016, Agribank đã triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô tối thiểu 50.000 tỷ đồng phục vụ sản xuất “Nông nghiệp sạch” và có nhiều khách hàng đã được vay vốn. Dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến cuối tháng 09/2019 đạt 5.221 tỷ đồng. Doanh số cho vay chương trình này đến nay đạt trên 20.000 tỷ đồng.