Giải thưởng Ngân hàng Điện tử tiêu biểu năm 2019

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Tổng số người sử dụng internet banking và mobile banking bình quân hàng tháng là gần 5 triệu với số lượng sản phẩm/dịch vụ giao dịch qua Internet banking & Mobile banking là hơn 60 sản phẩm/dịch vụ. Tổng số tiền giao dịch bình quân hàng tháng qua hai kênh này là hơn 108 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank)

Tổng số người sử dụng ngân hàng bình quân hàng tháng hiện nay là hơn 2,5 triệu với số lượng sản phẩm/dịch vụ giao dịch qua Internet banking & Mobile banking là hơn 70 sản phẩm/dịch vụ, tổng số tiền giao dịch qua hai kênh này vào khoảng 170 tỷ đồng/tháng.
Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng (VPbank)

Từ năm 2016 đến nay, số người sử dụng dịch vụ internet banking và mobile banking của VPBank đã tăng bình quân 100% mỗi năm. Lượng giao dịch mỗi năm tăng từ 150-200%, số lượng các hợp đồng mở thẻ tín dụng, mở thấu chi và vay tín chấp trên ngân hàng điện tử tăng hàng trăm %.