Giải thưởng Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (Bao Viet bank)

BAOVIET Bank đã triển khai 40 gói sản phẩm dịch vụ dành cho doanh nghiệp, đặc biệt ban hành nhiều chính sách ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như: tăng tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản bảo đảm; giảm lãi suất cho vay và giảm phí; đơn giản hóa thủ tục cho vay… Tỷ lệ dư nợ SME trên tổng dư nợ năm 2018 đạt 13,3% và 6 tháng đầu năm 2019 là 14,2%.
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB bank)

Năm 2018, có hơn 100 ngàn doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng sản phẩm dịch vụ tại MB Bank; dư nợ đạt gần 82 ngàn tỷ đồng. Tốc độ phát triển khách hàng SME mới bình quân trong 10 năm qua là 20% và tổng thu nhập SMEs trên tổng thu nhập chiếm khoảng 30-35% và không ngừng tăng trưởng.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

Tính đến cuối tháng 6 năm 2019, SHB đã có 32 sản phẩm dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dư nợ SME đạt hơn 56 ngàn tỷ đồng, chiếm gần 24% tổng dư nợ và chiếm 11,5% tổng thu nhập của ngân hàng. Hiện có gần 5.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa là khách hàng của SHB và con số vẫn tiếp tục tăng.