Giải thưởng Công ty fintech tiêu biểu năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Moca (MOCA):

Năm 2018, tổng doanh thu của MOCA tăng 120%, kết quả 6 tháng đầu năm 2019, mức tăng trưởng đã đạt 546%. Đây là kết quả hợp tác chiến lược giữa MOCA và Tập đoàn Grab. Thỏa thuận này giúp MOCA có thêm 3,5 triệu khách hàng thường xuyên, tỉ lệ giao dịch thông qua ví MOCA chiếm 40% tổng số các giao dịch không tiền mặt trên nền tảng Grab.
Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (MOMO)

Đến cuối tháng 6 năm 2019, đã có 12 triệu khách hàng sử dụng ví MOMO để thanh toán các hoạt động giải trí, ăn uống, thương mại điện tử, giao thông, chi tiêu gia đình... Đặc biệt, năm 2019, MOMO đẩy mạnh các hoạt động thanh toán giáo dục, y tế, hành chính công và đạt nhiều bước tiến đáng kể.
Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)

Tính đến giữa năm 2019, VNPAY cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán tới hơn 40 ngân hàng, các tổ chức thanh toán trong nước và quốc tế cùng hàng ngàn doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề tại Việt Nam. Đến cuối tháng 6 năm 2019, doanh thu của VNPAY vượt hơn 4 nghìn tỉ đồng, tăng 64% so với năm 2018, lợi nhuận ròng đạt trên 84 tỉ đồng.