Ông John Yong

Nguyên Giám đốc

Cục phát triển Thông tin truyền thông Singapore (IDA)

CHỦ ĐỀ

Xu hướng và các mối đe dọa an ninh mạng sau năm 2020

TIỂU SỬ

- Ông John Yong là thành viên Hội đồng quản trị / Giáo sư phụ trợ / Tư vấn / Cố vấn / đồng nghiệp cao cấp cho nhiều doanh nghiệp, trường đại học, hiệp hội và doanh nghiệp xã hội tại Singapore và khu vực.
- Ông là cựu Giám đốc Tập đoàn, Infocomm Security Group, trước đây gọi là Cơ quan Phát triển Infocomm của Singapore (IDA) hiện được gọi là GovTech. John có bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính của Đại học Salford, Vương quốc Anh.
- Ông là một chuyên gia bảo mật thông tin dày dạn kinh nghiệm, người đã cống hiến 40 năm sự nghiệp của mình cho lĩnh vực này, cả trong lĩnh vực công cộng và tư nhân. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với Bộ Quốc phòng từ năm 1979, trước khi gia nhập Ủy ban Máy tính Quốc gia khi đó vào năm 1991 để lãnh đạo Cục An ninh CNTT. Sau đó, ông chuyển sang khu vực tư nhân và làm việc cho một số Tập đoàn đa quốc gia trong các vai trò quản lý và tư vấn khác nhau. Trước khi gia nhập IDA, ông từng là Cố vấn An ninh cho một tập đoàn viễn thông lớn ở Đông Nam Á. Để ghi nhận những thành tựu và đóng góp của mình, John đã nhận được Quốc tế
- Nhóm dữ liệu (IDG) Giải thưởng Giám đốc an ninh ASEAN (CSO) và được vinh danh là một trong những Giám đốc an ninh xuất sắc nhất năm 2013

TỔNG QUAN

Cổng dịch vụ công quốc gia là địa chỉ duy nhất trên mạng để thống nhất việc cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện, giám sát, đánh giá thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Nội dung bài trình bày sẽ cung cấp thông tin về kiến trúc tổng thể, lợi ích của Cổng dịch vụ công quốc gia với người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước; mô hình kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh; các yêu cầu triển khai với các bộ, ngành, địa phương và lộ trình triển khai trong giai đoạn 2019 – 2020.