Ông Lê Xuân Vũ

Thành viên Ban điều hành – Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MBBank)

CHỦ ĐỀ

Chiến lược và quan điểm của MBBank về phát triển ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam

TIỂU SỬ

Ông Lê Xuân Vũ tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Northcentral - Hoa Kỳ hiện là Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội. Ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính – Ngân hàng, đặc biệt là lĩnh vực hiện đại hoá ngân hàng và áp dụng các chuẩn mực quốc tế về công tác quản trị các hoạt động tài chính, ngân hàng..

TỔNG QUAN